Omzendbrief 634 over de elektronische indiening van reclamedossiers

Datum: 11/04/2017

De omzendbrief 634 beschrijft de modaliteiten voor de elektronische indiening van reclamedossiers per e-mail, zowel betreffende de kennisgevingen, als de visumaanvragen voor radiofonische of televisuele reclames of voor informatiecampagnes. Deze omzendbrief is bedoeld voor de vergunninghouders voor het in de handel brengen of de registratie van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Om de indieningsprocedure te vereenvoudigen, stelt het FAGG een nieuw e-mailadres ter beschikking van de vergunninghouders (advertising@fagg.be), bedoeld voor de elektronische indiening van reclamedossiers.
In het kader van de paperless-cultuur, beveelt het FAGG zeer sterk het gebruik van dit systeem aan.

Zoals vermeld in omzendbrief 634, moeten de dossiers worden ingediend via het overeenkomstig formulier.
Drie verschillende formulieren werden ontwikkeld:

  • Formulier voor de aanvraag van een visum of verlenging van een visum voor een reclame.
  • Formulier voor de aanvraag van een visum of verlenging van een visum voor een informatiecampagne.
  • Formulier voor de aanvraag van een kennisgeving of aanvraag tot verlenging van een kennisgeving.

(update : 01/2020)

Aangezien het koninklijk besluit van 7 april 1995 bepaalt dat de aanvragen moeten worden opgestuurd per aangetekende brief, moet het complete en ondertekende formulier ook aangetekend worden verstuurd . Dit ter attentie van het secretariaat van de Commissie van Toezicht op de reclame voor Geneesmiddelen.

 

Laatste update op 07/09/2020