Omzendbrief nr. 636 aan de inspecteurs van het FAGG houdende richtlijnen voor de controle van de verplichte testen door banken voor menselijk lichaamsmateriaal (MLM)

Datum: 06/07/2017

Het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijk lichaamsmateriaal, waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren voor menselijk lichaamsmateriaal en de productie-instellingen moeten voldoen, stelt onder meer de normen vast voor het testen van het menselijk lichaamsmateriaal door banken voor menselijk lichaamsmateriaal.

In het kader van het toezicht op deze banken, en specifiek voor de toetsing van de nomen voor testing, is het advies nr. 9314 van de Hoge Gezondheidsraad van belang. Het advies geeft een beschrijving van de verschillende types testen die beschikbaar zijn op de markt, in het bijzonder deze die worden uitgevoerd in de in België erkende laboratoria voor klinische biologie, als de beschrijving van de voor- en nadelen verbonden aan de verschillende types van testen.

In het kader van inspecties vormen de tabellen opgenomen in het advies een hulpmiddel voor de beoordeling van de regelmatigheid van de door de banken voor menselijk lichaamsmateriaal uitgevoerde testen. Het stelt de inspecteur dus in staat om na te gaan of het correcte gevolg werd gegeven aan de uitslag van de testen.

Meer informatie
Omzendbrief nr. 636

Laatste update op 06/07/2017