Onbeschikbaarheid van Caprelsa 100 mg 30 filmomhulde tabletten: aanbevelingen voor artsen-specialisten en ziekenhuisapothekers

Datum: 25/07/2022

Het geneesmiddel Caprelsa 100 mg 30 filmomhulde tabletten, dat wordt gebruikt in de oncologie, zal van 26 juli 2022 tot 9 september 2022 onbeschikbaar zijn in België. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) doet daarom aanbevelingen.

De firma Genzyme Europe, de houder van de vergunning voor het in handel brengen van het geneesmiddel Caprelsa 100 mg 30 filmomhulde tabletten, heeft het FAGG op de hoogte gebracht van een onbeschikbaarheid van het geneesmiddel van 26 juli 2022 tot 9 september 2022.

Het FAGG doet na overleg met experten van de taskforce Onbeschikbaarheden aanbevelingen aan artsen-specialisten en ziekenhuisapothekers, tot het geneesmiddel opnieuw beschikbaar is.

Geef prioriteit aan de volgende patiënten:
•    patiënten die momenteel worden behandeld met Caprelsa 100 mg 30 filmomhulde tabletten;
•    patiënten die momenteel Caprelsa 300 mg innemen en nood hebben aan een dosisverlaging.

Als er sprake is van een RET-mutatie kunnen volwassen patiënten die een behandeling moeten starten met Caprelsa, in deze periode van onbeschikbaarheid, een behandeling starten met de RET-remmer (Rearranged During Transfection) selpercatinib. Een RET-mutatie is meestal aanwezig bij deze patiënten.

Het gebruik van Caprelsa voor pediatrische doeleinden blijkt slechts zeer zelden nodig te zijn. Op dit moment worden er in België vermoedelijk geen pediatrische patiënten behandeld met Caprelsa 100 mg 30 filmomhulde tabletten.

Het FAGG volgt de situatie nauw op, zowel op nationaal als Europees niveau.
 

Laatste update op 25/07/2022