Onbeschikbaarheid van hooggedoseerd methotrexaat: aanbevelingen voor artsen-specialisten en (ziekenhuis)apothekers

Datum: 19/07/2023

De voorraad hooggedoseerd methotrexaat, dat wordt gebruikt in de oncologie, is momenteel wereldwijd beperkt. Een task force doet aanbevelingen.

Het bedrijf Teva Pharma Belgium, houder van de vergunning voor het in de handel brengen van de geneesmiddelen Emthexate 25 mg/ml (2ml, 20 ml en 40 ml) en Emthexate 100 mg/ml, heeft aan het FAGG gemeld dat er bevoorradingsproblemen kunnen optreden tot eind augustus 2023 en dat de voorraad daarna beperkt zal blijven.

Het bedrijf Accord Healthcare, houder van de vergunning voor het in de handel brengen van de geneesmiddelen Methotrexaat Accord Healthcare 25 mg/ml (2 ml en 40 ml), heeft het FAGG op de hoogte gebracht dat er bevoorradingsproblemen kunnen optreden tot eind november 2023.

Een oplossing op korte termijn is de invoer van buitenlandse verpakkingen van hooggedoseerd methotrexaat voor patiënten door de apotheker tot er opnieuw voldoende hoeveelheden beschikbaar zijn. Daarnaast onderzoekt de overheid momenteel de mogelijkheid om een strategische voorraad hooggedoseerd methotrexaat aan te schaffen.

De experten van de Task Force Onbeschikbaarheid doen de volgende aanbevelingen aan (ziekenhuis)apothekers en artsen-specialisten.

Prioriteit aan bepaalde indicaties

1.  De volgende indicaties hebben de hoogste prioriteit

 • Acute lymfatische leukemie (ALL), bij volwassenen en kinderen
 • Trofoblastziekten met hoog risico
 • Osteosarcoom, bij volwassenen en kinderen
 • Medulloblastoom bij kleine kinderen
 • Lymfomen
  • Diffuus grootcellig B-cel-lymfoom
  • Primair centraal zenuwstelsel lymfomen
  • Secundaire centraal zenuwstelsel lymfomen
  • Burkittlymfoom
  • NK-cellymfoom
  • Primair testiculair B-cel-lymfoom
  • Lymfoblastisch lymfoom (LBL)
 • Hersentumoren
  • Ependymoom
  • Gliomen
 • Desmoïd-type fibromatose (schema met MTX en vinblastine)
 • Cutaan T-cellymfoom (schema met MTX in monotherapie

2.  Andere prioritaire indicaties

 • Gevorderde borstkanker: prioriteit als andere opties niet kunnen worden gebruikt
 • Gevorderde blaaskanker: moet als prioriteit worden beschouwd voor de dose-dense MVAC als Cisplatine en Gemcitabine niet kunnen worden gebruikt
 • Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: prioriteit als andere opties niet kunnen worden gebruikt
 • Anaplastisch grootcellig lymfoom (ALCL)
  • Primair cutaan anaplastisch grootcellig lymfoom (CALCL): Adcetris (Brentuximab vedotin) wordt vergoed (in § 10300000). Het falen van de systemische behandeling zal moeten worden aangetoond tegen ten minste één andere systemische behandeling (zolang de officiële onbeschikbaarheid van methotrexaat geldt)
  • Systemisch ALCL: Adcetris (Brentuximab vedotin) wordt vergoed in § 7280000 en § 12030000.

3.  De volgende indicaties hebben tijdelijke alternatieve behandelingen

 • Profylaxe CNS-lymfoom bij hoog risico: overschakeling op lage dosis intrathecaal methrotexaat is mogelijk.
 • Hoofd-halskanker, uitgezaaid of terugkerend: geen gebruik van hoge dosis methotrexaat voor deze indicatie; lage dosis methotrexaat is nog steeds beschikbaar wanneer nodig.

Opvolging van de situatie
Het FAGG volgt intussen de situatie nauwgezet op, zowel op nationaal als op Europees niveau; en werkt samen met het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en de Federale Strategische Stock om op zeer korte termijn te blijven zoeken naar bijkomende oplossingen.
 

Laatste update op 19/07/2023