Onbeschikbaarheid van Visudyne 15 mg (poeder voor oplossing voor infusie): aanbevelingen voor (ziekenhuis)apothekers en artsen-specialisten

Datum: 26/07/2021

Het geneesmiddel Visudyne 15 mg, dat wordt gebruikt in de oftalmologie, is sinds 30 mei 2020 onbeschikbaar in België. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) doet daarom aanbevelingen. 

Sinds 30 mei 2020 is Visudyne onbeschikbaar. Sinds 1 juni 2021 heeft de vergunninghouder Cheplapharm een tijdelijke stop van commercialisatie gemeld. De verwachte einddatum is 1 februari 2022. 

Experten van de Task Force Onbeschikbaarheden van het FAGG geven onderstaande aanbevelingen voor (ziekenhuis)apothekers en artsen-specialisten.

Alternatieven
Gebruik alternatieven als dat mogelijk is.

•    Voor exsudatieve leeftijdsgebonden maculadegeneratie
De meeste patiënten kunnen worden behandeld met de anti-VEGF-therapieën.
 
Bij een subtype van deze aandoening, polypoïdale choroïdopathie, kan een anti-VEGF-behandeling de aandoening niet altijd voldoende behandelen, zelfs niet als de behandeling wordt verzwaard. Toch is dit de enige oplossing totdat Visudyne opnieuw beschikbaar is.

•    Voor subretinale neovascularisatie
Bij deze aandoening zijn de anti-VEGF-geneesmiddelen een goede behandeloptie.
Uitzonderingen zijn:
-    subretinale neovascularisatie met weinig respons op anti-VEGF-geneesmiddelen.
Patiënten kunnen tijdelijk een zwaardere anti-VEGF-behandeling krijgen om de periode van onbeschikbaarheid van Visudyne zo goed mogelijk te overbruggen.
-    subretinale neovascularisatie met een contra-indicatie voor anti-VEGF-geneesmiddelen (bv. recent acuut myocardinfarct of beroerte).
Voor dit subtype van de aandoening zijn er geen alternatieven.
•    Voor een aantal andere aandoeningen is fotodynamische therapie met Visudyne de enige behandeloptie. Deze aandoeningen vereisen snel ingrijpen, zo niet is er kans op permanent zichtverlies. 

Er is nog een zeer beperkte resterende stock in de ziekenhuizen: deze zal voor de patiënten met de hoogste nood worden gebruikt. Het FAGG en artsen-specialisten staan hiervoor in onderling contact.

Het FAGG volgt de situatie op en zoekt samen met het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) naar bijkomende oplossingen.

Laatste update op 26/07/2021