Operatie Pangea X: internationale controle op vervalste en illegale geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Datum: 25/09/2017

Voor het tiende jaar op rij namen de Belgische Douane, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de Cel Hormonen van de centrale directie bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) van de Federale Politie deel aan de internationale samenwerkingsoperatie Pangea. Pangea wordt gecoördineerd door INTERPOL en richt zich specifiek op de onderschepping van vervalste en illegale geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Dit jaar werd bijzondere aandacht besteed aan vervalste medische hulpmiddelen zoals tandheelkundig materiaal en condooms, en aan opioïden en daarbij meer bepaald aan Fentanyl.

In België werden bij de gezamenlijke controles die werden uitgevoerd tussen 8 en 14 september 2017 ruim 8 547 zendingen via postdiensten en expreskoerierdiensten geïnspecteerd op de Belgische luchthavens van Zaventem (B-Post, DHL Vilvoorde, TNT, UPS en FEDEX) en Bierset (TNT, Aramex en Swissport).

336 van de gecontroleerde zendingen werden geblokkeerd op vermoeden van aanwezigheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. 136 daarvan werden vervolgens door het FAGG in beslag genomen.

Risicolanden zijn daarbij voornamelijk China, India, Thailand, Turkije en Hongkong.

Veelal worden de volgende producten aangetroffen:

  • erectiestimulerende middelen,
  • pijnstillers,
  • psychoactieve stoffen,
  • doping, anabolen, steroïden,
  • illegale afslankmiddelen.

Daarnaast werden ook nog eens door de douanediensten 572 processen-verbaal opgesteld voor andere stoffen dan geneesmiddelen waarvan 177 vervalsingen, 164 fiscale onderwaarderingen, 40 in verband met voedselveiligheid, 103 wegnamen zonder controle, 88 vaststellingen onder andere te maken met verdovende middelen en CITES (Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten).

De Cel Hormonen van de DJSOC is een onderzoek gestart naar een aantal websites waarop illegale geneesmiddelen werden verkocht en die vermoedelijk werden beheerd door Belgische burgers. Er loopt momenteel een onderzoek om de betrokkenen te identificeren en te lokaliseren, de goederen in beslag te nemen en, wanneer mogelijk, over te gaan tot arrestaties.

Operatie Pangea heeft tot doel de illegale handel in geneesmiddelen, de vervalsing van geneesmiddelen en van medische instrumenten en de daarmee samenhangende georganiseerde misdaad te bestrijden.

In dat opzicht heeft deze operatie ook tot doel:

  • websites die dergelijke producten te koop aanbieden, te sluiten;
  • de elektronische betalingsstromen die door deze handel worden veroorzaakt, te verstoren;
  • de producten zelf, die door koeriersbedrijven en postbedrijven worden verzonden, aan de grensposten te onderscheppen.

Meer algemeen streeft deze operatie ernaar om mensen te wijzen op de gevaren van het aankopen van namaakgeneesmiddelen en nagemaakte gezondheidsproducten via het illegale online circuit.

Persbericht van INTERPOL 25.09.2017

 

Contacten

FOD Financiën - Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

North Galaxy - bus 37
Koning Albert II-laan, 33
1030 BRUSSEL

Woordvoerders

Florence Angelici (FR)

+32 470 77 57 28

+32 2 57 757 28

florence.angelici@minfin.fed.be

Francis Adyns (NL)

+32 470 76 22 44

+32 257 622 44

francis.adyns@minfin.fed.be

 

FAGG

Eurostation II

Victor Hortaplein 40/40

1060 BRUSSEL

 

Woordvoerster

Ann Eeckhout +32 495 23 71 69

 

Speciale Onderzoekseenheid

medicrime@fagg.be

 

Laatste update op 25/09/2017