Oproep tot kandidaten - Proefproject e-PIL: papieren bijsluiter maakt plaats voor elektronische bijsluiter

Datum: 10/04/2018

Het FAGG steunt het proefproject e-PIL (Patient Information leaflet), dat door de farmaceutische industrie werd opgestart in Belgische en Luxemburgse ziekenhuizen. In het kader van dit project wordt de bijsluiter van bepaalde geneesmiddelen die in België en Luxemburg op de markt zijn, niet langer op papier in het doosje van het geneesmiddel gestopt, maar is deze enkel nog online beschikbaar op gecontroleerde websites.

Het doel van het proefproject e-PIL is om na te gaan of de informatieoverdracht op deze manier even doeltreffend blijft.

De farmaceutische industrie kreeg een derogatie van de Europese Commissie om dit project te kunnen opstarten en de papieren bijsluiter van bepaalde geneesmiddelen die in België en Luxemburg op de markt zijn, weg te laten.

Doel van het project? Aantonen dat informatie over een veilig en doeltreffend gebruik van geneesmiddelen, die traditioneel via de papieren bijsluiter wordt verstrekt, even goed via de elektronische bijsluiter aan patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars kan worden verstrekt.

Nog tot 30 april 2018 kunnen Belgische en Luxemburgse houders van een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel zich kandidaat stellen om deel te nemen aan dit proefproject.

U vindt meer informatie over het proefproject “e-PIL” op de websites van pharma.be en FeBelGen.

De bijsluiters van alle in België vergunde geneesmiddelen zijn beschikbaar op de website van het FAGG.

 

Laatste update op 10/04/2018