Overstromingen in België: continuïteit van de toegang tot geneesmiddelen gewaarborgd in de getroffen gebieden

Datum: 26/07/2021

Sommige voor het publiek opengestelde apotheken werden medio juli 2021 getroffen door de overstromingen. De heropening van die apotheken, al dan niet op de oorspronkelijke vestigingsplaats, roept vele vragen op onder meer over de vestigingsprocedure, het verlies van verdovende middelen en de vernietiging van beschadigde geneesmiddelen.

Het FAGG heeft in overleg met de beroepsverenigingen van officina-apothekers en groothandelaar-verdelers, het Riziv en de FOD Volksgezondheid, maatregelen genomen om hier een snel antwoord op te bieden. Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat zij zo spoedig mogelijk weer opengaan of dat zij tijdelijk in de buurt kunnen worden ondergebracht. De wachtdiensten zijn overgenomen door andere apotheken.

De recente overstromingen hebben helaas vele gebouwen verwoest waaronder ook voor het publiek opengestelde apotheken. Het FAGG heeft samen met de vertegenwoordigende organisaties van officina-apothekers en groothandelaar-verdelers, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, de situatie geëvalueerd. Gezien het aantal apotheken dat niet operationeel kan zijn, hebben zij samen bepaald welke acties kunnen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de burgers toegang hebben tot geneesmiddelen. Het gaat hierbij onder meer om in de betrokken gebieden de gesloten apotheken zo snel mogelijk opnieuw te openen en een tijdelijke heropening in de nabijheid (tijdelijke overplaatsing) mogelijk te maken voor apotheken die niet snel opnieuw kunnen openen op de oorspronkelijke vestigingsplaats.


Meer info over de genomen maatregelen op de website van het FAGG
 

Laatste update op 27/07/2021