Papieren verdovingsbonnen verdwijnen: het FAGG lanceert narcoreg.be, de online applicatie voor verdovingsbonnen

Datum: 30/06/2023

In België moet elke levering of ontvangst van verdovende middelen en psychotrope stoffen worden gemeld bij het FAGG. Vanaf 1 september 2023 moet daarvoor de nieuwe online applicatie van het FAGG worden gebruikt die de papieren verdovingsbonnen vervangt. Een overgangsperiode is vanaf 1 juli 2023 voorzien.

De nieuwe applicatie www.narcoreg.be biedt tal van voordelen. Het zal vooral tijd en moeite besparen bij de apothekers, zeker als het wordt geïntegreerd in hun bestaande software. Maar ook voor fabrikanten, groothandelaars en de medewerkers van het FAGG zal de applicatie het proces stroomlijnen. Dankzij de applicatie wordt de communicatie tussen de verschillende marktdeelnemers en het FAGG ook beter beveiligd. Het systeem laat ook toe dat de gegevens makkelijker kunnen worden geraadpleegd voor statistische analyse, het opsporen van buitensporig gebruik of verloren producten.

Overgangsperiode
Van 1 juli 2023 tot en met 31 augustus 2023 zal er een overgangsperiode zijn waarin het nieuwe systeem voor alle marktdeelnemers toegankelijk is. Tijdens die periode blijft het wettelijk verplicht om de papieren bonnen te blijven gebruiken en de maandelijkse verkoopsregisters aan het FAGG te bezorgen. De overgangsperiode is bedoeld om vertrouwd te raken met het nieuwe systeem en de werkwijze, en om te controleren of de door de marktdeelnemers verstrekte gegevens correct worden ontvangen en verwerkt. Het invoeren van gegevens in het nieuwe systeem is dan op vrijwillige basis. 

Vanaf 1 september 2023 is het digitale systeem verplicht en zullen de papieren bonnen definitief tot het verleden behoren. Dit betekent ook dat de maandelijkse verkoopregisters niet langer per e-mail aan het FAGG moeten worden verstrekt.

Hoe werkt de online applicatie?
De overdrachtsaangifte in de online applicatie gebeurt a posteriori, maximum 30 dagen na ontvangst of verzending van de goederen. 

Alle overdrachten met stoffen vermeld in bijlagen I, II en IV (uitgezonderd Ic en IVc) van het koninklijk besluit van 6 september 2017 moeten worden gemeld via het nieuwe systeem. 

De overdrachtsaangiften kunnen op drie manieren worden doorgegeven.

  1. Aangiften één voor één doorgeven in de webapplicatie.
  2. Bulkupload via een CSV-bestand in de webapplicatie. De template van het CSV-bestand is beschikbaar in de webapplicatie.
  3. REST-interface (machine to machine): het systeem integreert met bestaande software, de software van de gebruiker communiceert zonder tussenkomst van de gebruiker met het systeem. Hiervoor is een REST-interface (representational state transfer) beschikbaar. REST is een technologie die toelaat om een softwaretoepassing op een vrij eenvoudige manier te laten communiceren met een server die een bepaalde dienst aanbiedt. Heel vaak wordt daarvoor de http-standaard gebruikt. Er is een cookbook beschikbaar voor de ontwikkelaars van de integratie van de software. Deze is beschikbaar via narcotics@fagg.be. Het al dan niet integreren met uw bestaande software is een vrijblijvende beslissing tussen u en uw softwareleverancier.

De papieren verdovingsbonnen worden vanaf 1 september niet meer gebruikt en mogen worden vernietigd. De leverancier moet geen maandelijkse verkoopsregisters meer bezorgen aan het FAGG via e-mail. Het volstaat dat de verkopen tijdig worden ingediend in het systeem.

Meer informatie
Speciaal gereglementeerde stoffen – Rapportering nationale handel
Handleiding narcoreg.be
Vragen en antwoorden

Vragen?
narcotics@fagg.be

Laatste update op 02/08/2023