Resultaten van de bevraging over de gewijzigde dosering Perdolan® siroop voor kinderen

Datum: 12/07/2018

In april 2018 veranderde de vergunninghouder de dosering van Perdolan® siroop voor kinderen 32 mg/ml. De pipet werd gekalibreerd om een dosis van 15 mg/kg te geven in de plaats van 10 mg/kg.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) lanceerde eind mei 2018 een korte online bevraging om na te gaan of gezondheidszorgbeoefenaars deze informatie goed hadden ontvangen.

De bevraging werd verspreid via verschillende verenigingen, waaronder APB, OPHACO, ONE (Excellensis-ONE), Sciensano (netwerk PediSurv), de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde, de contactpunten voor farmacovigilantie in ziekenhuizen van het FAGG en Domus Medica. Meer dan 1000 gezondheidszorgbeoefenaars vulden de bevraging in.

Het FAGG bedankt de beroepsverenigingen die hebben bijgedragen aan de verspreiding van de bevraging en alle gezondheidszorgbeoefenaars die deze invulden.
 

Resultaten

Gezondheidszorgbeoefenaars goed op de hoogte

79 % van de respondenten gaf aan op de hoogte te zijn van de verandering van de doseerpipet. Apothekers zijn goed op de hoogte van deze aanpassing bij dit geneesmiddel dat vrij van medisch voorschrift verkrijgbaar is en waarbij ze dus een eerstelijns rol hebben in het informeren over deze wijziging. Kinderartsen zijn iets minder op de hoogte en van de huisartsen slechts de helft van de respondenten.
 

Respondenten die de informatie over de wijziging in posologie van Perdolan® siroop hebben ontvangen per beroepscategorie

Informatie vooral via DHCP, website of nieuwsbrief

Ongeveer een derde van de respondenten kreeg de eerste informatie via het rechtstreeks schrijven dat door de firma naar de gezondheidszorgbeoefenaars werd verzonden (Direct Healthcare Professional Communication, DHPC). Dit wordt ook door een derde gezien als de meest betrouwbare bron.

Een ander derde (33 %) van de respondenten kreeg de eerste informatie via een website of nieuwsbrief voor gezondheidszorgbeoefenaars.

Conclusie

Het FAGG lanceert dergelijke bevragingen om de effectiviteit van risicobeperkende maatregelen voor geneesmiddelen te evalueren. In dit geval is de communicatie met gezondheidszorgbeoefenaars gericht op het minimaliseren van het risico van een overdosis paracetamol na het wijzigen van de doseerpipet. Hoewel de dosiswijziging duidelijk op de verpakking wordt vermeld, spelen gezondheidszorgbeoefenaars een belangrijke rol bij het waarschuwen en uitleggen van de gebruikers van het product.
 

De voorlopige resultaten van deze bevraging tonen dat bijna 80 % van de gezondheidszorgbeoefenaars die de vragenlijst hebben ingevuld op de hoogte was van de verandering in de doseerpipet van Perdolan® siroop. De verschillen tussen de beroepscategorieën zullen worden geanalyseerd in het eindrapport van de bevraging.
 

Meer informatie

Meer informatie over de verandering in de posologie (FAGGBCFI) van Perdolan® siroop.

Het FAGG herinnert ook aan het belang van het melden van medicatiefouten.
 

Contact

ADR@fagg.be

Laatste update op 04/11/2019