Save the date: symposium “Samenwerken met en voor de patiënt”

Hoe kunnen volksgezondheidsautoriteiten zoals het FAGG in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en het KCE patiënten (pro)actiever betrekken en meer centraal stellen doorheen de volledige ontwikkelingscyclus van innovatieve geneesmiddelen? Kom er alles over te weten op het derde symposium waar patiënten centraal staan van het FAGG op dinsdag 10 december.

Voor wie?    
Patiënten en patiëntenverenigingen, sponsors van klinische proeven (academisch en commercieel), onderzoekers en artsen.

Thema’s         

  • Recente initiatieven van het FAGG rond proactieve participatie van patiëntvertegenwoordigers en patiëntexperten in de evaluatie van klinische proeven en voorafgaande aanvragen voor wetenschappelijk advies.
  • Betrokkenheid van de patiënt in de ontwikkeling van de Informed Consent Form (ICF) in het kader van de nieuwe Europese Verordening voor klinische proeven.
  • Menselijk lichaamsmateriaal en biobankwetgeving in België: wat moet de patiënt weten?
  • Voorstelling van het KCE-rapport over het betrekken van de patiënt bij  beleidsvoorbereidend onderzoek in de gezondheidszorg en ervaringen bij de evaluatie van de publiek gefinancierde klinische proeven.
  • Rol van het FAGG, EMA en RIZIV in de (vroegtijdige) goedkeuring en (tijdelijke) terugbetaling van innovatieve geneesmiddelen en therapieën: leidraad voor de patiënt.
  • Voorstelling van het nieuwe “Patient Expert Committee (PEC)” initiatief in België: wat betekent dit voor de patient?

Praktisch
Het symposium gaat door op dinsdagmorgen 10 december  in het Pacheco Center, Pachecolaan 13, 1000 BRUSSEL. Het symposium begint om 9.20 uur en zal eindigen om 13 uur gevolgd door een broodjeslunch. De sprekers spreken in hun moedertaal en simultaanvertaling (NL/FR) is voorzien.

Deelname is gratis maar inschrijving is verplicht. Meer informatie en een definitief programma volgt zeer binnenkort. Noteer alvast de datum in uw agenda of schrijf u nu al in.

Laatste update op
18/10/2019