Schrijf u nu in voor de online infosessie over de nieuwe Europese wetgeving rond diergeneesmiddelen op 15 oktober 2021

Datum: 28/09/2021

Op 15 oktober 2021 organiseert het FAGG een online infosessie over de Europese Verordening 2019/6 rond diergeneesmiddelen. De infosessie is toegespitst op personen werkzaam in de Belgische farmaceutische industrie.
De online infosessie bestaat uit ochtendsessie en namiddagsessie en gaat door op 15 oktober 2021. Er kunnen maximaal 200 personen deelnemen.
Praktisch
Schrijf u in via infovet@fagg.be voor 11 oktober 2021. Vermeld zeker:
-    naam en e-mailadres van de deelnemer;
-    naam van het bedrijf;
-    of u deelneemt aan de ochtendsessie, de namiddagsessie of allebei.
Programma

Ochtendsessie
09.30 uur    Inleiding
10.00 uur    Indienen aanvraag voor vergunning voor het in de handel brengen van een  diergeneesmiddel
10.30 uur    Procedures en beoordeling van een aanvraag
11.30 uur    Procedures na verlenen van een vergunning
12.15 uur    Vragen en antwoorden

Namiddagsessie
14.00 uur    Geneesmiddelenbewaking en reclame
15.00 uur    Certificaten, fabricage- en distributievergunning
16.00 uur    Vragen en antwoorden
16.15 uur    Conclusie en verwachte effecten van Verordening 2019/6
 

Laatste update op 28/09/2021