Stand van zaken van het pilootproject voor nieuwe verordening over klinische proeven + oproep tot kandidaten

Datum: 06/10/2017

Zoals eerder werd aangekondigd, heeft het FAGG een pilootproject voor klinische proeven in België opgestart in samenwerking met het nieuwe college dat het ethisch comité aanduidt verantwoordelijk voor de evaluatie van klinische proeven, de huidige ethische comités en sponsors van klinische proeven.

De experten van het FAGG en het college hebben een document geschreven met aanbevelingen om dit proces te begeleiden. In dit begeleidend document staan onder meer de tijdslijnen voor de procedures in dit pilootproject en een lijst van de documenten die ingediend moeten worden.

Dit document zal evolueren naargelang het pilootproject vordert.

Vandaag publiceren we versie 3.0 van dit document.

Een leeg indieningsdossier (met de voorgestelde templates) is ook beschikbaar op onze website.

Het FAGG nodigt ook de sponsors van klinische proeven uit om hun intentie kenbaar te maken om zich kandidaat te stellen voor de derde golf van pilootprojecten die start in januari 2018.

Wanneer u uw intentie kenbaar wil maken, kunt u dit formulier invullen en sturen naar CTRpilot@fagg.be.

Meer informatie

Oproep tot pilootprojecten

Laatste update op 30/10/2017