Stand van zaken van het proefproject voor de nieuwe verordening over klinische proeven

Zoals eerder aangekondigd, heeft het FAGG een proefproject voor klinische proeven in België opgestart in samenwerking met het college dat het ethisch comité verantwoordelijk voor de evaluatie van klinische proeven aanduidt, de huidige ethische comités en de sponsors van klinische proeven.

De experten van het FAGG en het college hebben een document opgesteld met aanbevelingen om de sponsors in dit proces te begeleiden. In dit begeleidend document staan onder meer de tijdslijnen voor de procedures in dit proefproject en een lijst van de documenten die moeten worden ingediend.

Dit document zal evolueren naargelang het proefproject vordert.

Vandaag publiceert het FAGG versie 4.0 van dit document, dat de vorige versies vervangt en direct van toepassing is.

Wanneer u wil deelnemen aan dit proefproject, kunt u dit formulier invullen en sturen naar CTRpilot@fagg.be.

Meer informatie

Guidance CTR Pilot project

Laatste update op
16/05/2018