Stappenplan voor concrete oplossingen en aanbevelingen bij tijdelijke onbeschikbaarheid van een geneesmiddel

Datum: 06/02/2018

In de zoektocht naar structurele oplossingen voor de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen is in januari 2018 een testfase gestart met een stappenplan voor een alternatief geneesmiddel of een alternatieve behandeling bij tijdelijke onbeschikbaarheden.

Een geneesmiddel kan tijdelijk onbeschikbaar zijn om zeer diverse redenen. Bij het FAGG werd een werkgroep opgericht in samenwerking met het RIZIV, vertegenwoordigers van apothekers, ziekenhuisapothekers, artsen, verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen), farmaceutische firma’s en verdelers om op zoek te gaan naar structurele oplossingen voor dit probleem.

Het melden van tijdelijke voorraadproblemen is niet alleen belangrijk voor de patiënt maar voor alle betrokkenen uit de gezondheidszorg.

Een stappenplan voor een alternatief geneesmiddel of een alternatieve behandeling

Eén van de nieuwe maatregelen is de uitwerking van een stappenplan om, wanneer nodig, een alternatief geneesmiddel of een alternatieve behandeling voor te stellen. Vanaf januari 2018 is gestart met een testfase waarbij dit stappenplan zal worden getoetst aan de praktijk.

Om het stappenplan zo optimaal mogelijk te kunnen testen, moet het FAGG een realistisch beeld hebben van de omvang van het probleem. Het is dan ook noodzakelijk voor farmaceutische firma’s om tijdelijke voorraadproblemen consequent te melden.

Hoe de tijdelijke onbeschikbaarheid van een geneesmiddel melden?

De betrokken farmaceutisch firma meldt de tijdelijke onbeschikbaarheid van een geneesmiddel door het webformulier van het unieke meldpunt in te vullen.

Om de impact van het probleem correct in te schatten, is het noodzakelijk een vermoedelijke einddatum van de onbeschikbaarheid te vermelden. U kunt deze vermoedelijke einddatum op elk moment aanpassen door een nieuw formulier door te sturen.

Wanneer de tijdelijke onbeschikbaarheid van een geneesmiddel melden?

De betrokken farmaceutisch firma meldt de tijdelijke onbeschikbaarheid van een geneesmiddel wanneer wordt verwacht dat deze minstens veertien dagen zal duren.

Het is zeer belangrijk dat een firma een onbeschikbaarheid zo snel mogelijk meldt, bij voorkeur vooraleer het geneesmiddel daadwerkelijk onbeschikbaar is.

Waarom is het tijdig melden van de onbeschikbaarheid belangrijk?

Een tijdige melding van de onbeschikbaarheid laat het FAGG toe om het probleem zo snel mogelijk te analyseren en op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen zodat patiënten minimale hinder ondervinden van deze onbeschikbaarheid.

U vindt meer informatie over tijdelijke onbeschikbaarheden via de specifieke pagina op de FAGG-website of via de geneesmiddelendatabanken op de internetsites van het FAGG, het BCFI vzw en de authentieke bron geneesmiddelen (Source authentique de médicaments of SAM).

Het tijdig melden van onbeschikbaarheden zorgt ervoor dat de gegevens in deze databanken altijd zijn bijgewerkt.

Hoe correct melden van een tijdelijk onbeschikbaar geneesmiddel wanneer aan dit geneesmiddel een tijdelijke derogatie voor import is toegekend?

Een tijdelijk onbeschikbaar geneesmiddel waarvoor een derogatie voor import is toegekend door de Commissie van Advies, wordt beschouwd als tijdelijk onbeschikbaar.

De farmaceutische firma meldt de tijdelijke onbeschikbaarheid zoals voor de andere geneesmiddelen en dit voor een derogatie wordt aangevraagd.

Meer informatie over de toegekende derogatie en de alternatieve behandeling is opgenomen in de geneesmiddelendatabank en beschikbaar voor derden via bovenvermelde bronnen.

Meer informatie

Omzendbrief 605 van 23 december 2013

Contact

supply-problems@fagg.be

Laatste update op 09/02/2018