Stopzetting telefonisch contactpunt van de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen)

Datum: 16/07/2021

Het telefonisch contactpunt van de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) wordt stopgezet vanaf vrijdag 16 juli 2021. De afdeling blijft bereikbaar via e-mail.

Het contactpunt van de afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) werd vijftien jaar geleden in het leven geroepen om de vragen van de vergunninghouders voor geneesmiddelen voor humaan gebruik snel te kunnen behandelen.
 
Vanaf vrijdag 16 juli 2021 is het contactpunt niet meer bereikbaar via het telefoonnummer 02 528 40 04. De afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen) blijft bereikbaar via e-mail.

Contact
postlicensing@fagg.be

Meer informatie
Contactpunt afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (variaties en hernieuwingen)

Laatste update op 16/07/2021