Strijd tegen antibioticaresistentie: Amukin (amikacine) opnieuw beschikbaar

Datum: 15/03/2022

De beschikbaarheid van zowel oude als nieuwe antibiotica is een belangrijk aspect in de strijd tegen antibioticaresistentie. Het FAGG doet inspanningen om essentiële antibiotica op de markt te houden of te brengen. Een positief resultaat daarvan is dat Amukin na drie jaar afwezigheid op de markt nu opnieuw beschikbaar is. 

Het FAGG volgt systematisch de beschikbaarheid van antibiotica en alternatieven op. Voor nieuwe antibiotica contacteert het FAGG proactief vergunningshouders om commercialisatie in BelgIë voors te stellen. Voor antibiotica waarvan de commercialisatie wordt gestopt zoeken we via overleg met de betrokken vergunninghouders of andere firma’s oplossingen. Als gevolg van dat overleg hebben de Laboratoires Delbert aangekondigd dat Amukin 500mg/2ml oplossing voor injectie sinds 17 januari 2022 opnieuw beschikbaar is. 

Het geneesmiddel Amukin (amikacine) van het bedrijf Bristol-Myers Squibb SA/NV was sinds januari 2019 niet meer in de handel en dus niet meer beschikbaar in België.

Amikacine via injectie is een essentieel geneesmiddel dat is aangewezen bij de behandeling van ernstige infecties bij gehospitaliseerde patiënten. 

De firma verstuurde een bericht naar de professionele gezondheidszorgbeoefenaars met de details voor de bestellingen. 

U kunt de beschikbaarheid van alle (recent) gecommercialiseerde geneesmiddelen in België raadplegen via FarmaStatus.

Meer informatie
Bijsluiter en samenvatting van de kenmerken van het product van Amukin
 

Laatste update op 15/03/2022