Strijd tegen antimicrobiële resistentie: nieuw antimicrobieel geneesmiddel in de handel in België

Datum: 20/03/2024

In de strijd tegen antimicrobiële resistentie is het belangrijk om te zorgen voor een grotere diversiteit aan therapeutische behandelingen zodat artsen de meest geschikte keuze kunnen maken. Onlangs werd een nieuwe antivirale werkzame stof, maribavir, op de markt gebracht in België.

In het kader van de strijd tegen antimicrobiële resistentie (AMR) heeft het FAGG in samenwerking met de andere betrokken Belgische overheidsdiensten een Belgisch nationaal actieplan uitgewerkt: 'One World, One Health'. Dat plan is gebaseerd op de drie gezondheidspijlers: menselijke gezondheid, diergezondheid en leefmilieu. Het stelt concrete acties voor om antimicrobiële resistentie op een globale en gecoördineerde manier te bestrijden. De acties van het FAGG zijn erop gericht nieuwe antimicrobiële middelen beschikbaar te maken en de toegang tot bestaande antimicrobiële middelen te behouden. In deze context laat het FAGG de gezondheidszorgbeoefenaars weten dat er recent een nieuw antimicrobieel geneesmiddel op de markt is gebracht.

Sinds 1 maart 2024 is een antiviraal middel op basis van maribavir (Livtencity 200 mg) op de markt in filmomhulde tabletten. Livtencity is aangewezen voor de behandeling van de infectie met en/of de ziekte door het cytomegalovirus (CMV) die refractair is (met of zonder resistentie) voor een of meerdere vroegere behandelingen, inclusief ganciclovir, valganciclovir, cidofovir of foscarnet bij volwassen patiënten die een hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) of een solide orgaantransplantatie (TSO) hebben ondergaan.

Meer informatie
•    Bijsluiter voor Livtencity 200 mg
•    Samenvatting van de productkenmerken voor Livtencity 200 mg

De beschikbaarheid van alle geneesmiddelen die (onlangs) in België in de handel zijn gebracht, kan in FarmaStatus worden geraadpleegd.
 

Laatste update op 20/03/2024