Strijd tegen antimicrobiële resistentie: voorwaarden gebruik kritische antibiotica uitgebreid naar alle dieren en antibioticumgebruik nu ook opgevolgd bij runderen en alle soorten kippen en kalkoenen

Datum: 01/08/2023

Voortaan moeten dierenartsen ook de gebruiksdata van antibacteriële geneesmiddelen bij runderen en alle soorten kippen en kalkoenen registreren. Bovendien moet de aandoening waarvoor het geneesmiddel wordt gebruikt, worden beschreven. Daarnaast worden de voorwaarden om kritische antibiotica te mogen gebruiken uitgebreid naar alle dieren,  dus inclusief gezelschapsdieren en paarden. Laboratoria moeten aan nieuwe kwaliteitsnormen voldoen om antibiogramtesten te kunnen uitvoeren.

Het gewijzigde koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren werd gepubliceerd op 31 juli 2023 en treedt in werking op 10 augustus 2023. 

Waarom een wijziging?
Deze wijziging was nodig voor de uitvoering van de nieuwe Europese verordening 2019/6 over diergeneesmiddelen. De maatregelen kaderen bovendien in het nationaal actieplan tegen antimicrobiële resistentie (NAP-AMR) en het hernieuwde convenant tussen de betrokken sectoren en de bevoegde overheden en bekrachtigen zo de One Health-benadering van de strijd tegen antimicrobiële resistentie.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
De Europese verordening 2019/6 verplicht de dataverzameling en -rapportering van zowel verkoop als gebruik van antimicrobiële middelen bij dieren. In België worden momenteel de gebruiksdata van antibiotica voor varkens, leghennen, vleeskippen en vleeskalveren verplicht verzameld in Sanitel-Med. Vanaf 10 augustus 2023, wordt de verplichte dataverzameling in Sanitel-Med uitgebreid naar alle runderen en alle categorieën pluimvee van de soorten kip en kalkoen. De Europese verordening 2019/6 vereist dat het verzamelen van de gebruiksdata op termijn gradueel uitbreidt van voedselproducerende dieren tot gezelschapsdieren en paarden.

De dierenarts moet de indicatie of aandoening waarvoor het antibioticum werd voorgeschreven, verschaft of toegediend verplicht registreren voor de diersoorten met registratieplicht in Sanitel-Med. De lijst met aandoeningen kan u hier terug vinden.

De voorwaarden voor gebruik van kritische antibiotica (cefalosporines van de derde en vierde generatie en fluoroquinolones van de eerste, tweede en derde generatie), zoals het uitvoeren van een antibioticumgevoeligheidstest, gelden voortaan voor alle dieren, dus ook voor de gezelschapsdieren en de paarden.

Er gelden nieuwe kwaliteitsnormen voor de laboratoria die de antibiogramtesten uitvoeren.

Meer informatie
Regelgeving voor het gebruik van antibiotica bij dieren 
Sanitel-Med 

Contact
DG PRE vergunningen - afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik - Cel Antimicrobiële Resistentie
amr.vet@fagg.be

Laatste update op 11/08/2023