Subcutane immunoglobulinen: aanbevelingen voor (ziekenhuis)apothekers en artsen (specialisten) rond verminderde beschikbaarheid

Datum: 30/06/2021

Door een verminderde beschikbaarheid van subcutane immunoglobulinen dreigt een kritiek tekort in België. Het FAGG geeft aanbevelingen voor (ziekenhuis)apothekers en artsen (specialisten).

Vanaf juli 2021 is er voor het geneesmiddel Hizentra (voor subcutaan gebruik) minder volume ter beschikking door een verminderde plasmacollectie in de USA ten gevolge van de COVID-19 crisis vorig jaar.

De firma Octapharma is momenteel de enige andere firma in België met een gecommercialiseerde subcutane vorm van immunoglobulinen. Deze firma kan geen extra volume voor België voorzien, maar hebben wel intraveneuze immunoglobulines (Octagam) ter beschikking.

Om de impact op patiënten zo laag mogelijk te houden, herinnert het FAGG eraan om, wanneer mogelijk:
-    geen voorraad aan te leggen;
-    off-label gebruik zoveel mogelijk te beperken;
-    de dosis te spatiëren in de tijd;
-    de laagst mogelijke dosis te gebruiken.
 
Het FAGG is er zich van bewust dat er amper marge is en volgt de situatie zeer nauw op. Samen met het RIZIV, de FOD Economie, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de beleidscel van de bevoegde minister wordt verder gezocht naar structurele oplossingen.

 

Laatste update op 30/06/2021