Symposium over biologische geneesmiddelen in België - 8 februari 2018

Vertrouwen in het gebruik van biologische en biosimilaire geneesmiddelen in België versterken.

Het FAGG organiseert op 8 februari 2018 een symposium te Brussel over biologische geneesmiddelen in België. Op het programma staat onder meer hoe biologische en biosimilaire geneesmiddelen worden ontwikkeld, beoordeeld, vergund en terugbetaald. Praktische aspecten over het gebruik ervan door de verschillende gezondheidszorgbeoefenaars komen ook aan bod.

Dit symposium is bedoeld voor patiënten en patiëntenorganisaties, de farmaceutische sector, de academische sector, voorschrijvers en andere gezondheidszorgbeoefenaars (verpleegkundigen, officina-apothekers, ziekenhuisapothekers).

Meer informatie volgt.

Laatste update op
12/01/2018