Terugroeping van echografiegel van Eco-Med Pharmaceuticals Inc.

Datum: 09/12/2021

Eco-Med Pharmaceuticals Inc. heeft vastgesteld dat enkele loten van zijn echogel besmet kunnen zijn met een bacterie die infecties kan veroorzaken bij immunogecompromitteerde patiënten. De gel wordt daarom teruggeroepen.

Eco-Med Pharmaceuticals Inc. heeft vastgesteld dat sommige loten van zijn echogel besmet kunnen zijn met de bacterie 'Burkholderia stabilis', die deel uitmaakt van het 'Burkholderia cepacia-complex (Bcc)'. Deze bacterie kan een infectie veroorzaken bij immunogecompromitteerde patiënten.

De echografiegel van de firma Eco-Med Pharmaceuticals Inc. wordt daarom teruggeroepen.
De fabrikant roept op om de lotnummers die worden vermeld in de veiligheidsmededeling van Eco-Med Pharmaceuticals Inc. niet langer te gebruiken.

Omdat de fabrikant van het hulpmiddel failliet is gegaan, is de terugroeping niet naar behoren verlopen. Het FAGG geeft daarom de informatie over deze teruggeroepen loten gel door.

Laatste update op 09/12/2021