Vanaf 1 november 2019 bedraagt de geldigheidsduur van een medisch voorschrift standaard drie maanden

Datum: 31/10/2019

De apotheker kan vanaf nu een geneesmiddel slechts afleveren tot maximum drie maanden na de voorschrijfdatum, tenzij wanneer de voorschrijver een datum van aflevering aangeeft. Voor terugbetaalde geneesmiddelen bedraagt ook de terugbetalingstermijn drie maanden vanaf de datum waarop de voorschrijver het medische voorschrift heeft opgesteld.

Momenteel kan een apotheker een voorgeschreven geneesmiddel onbeperkt in de tijd afleveren. Wanneer er een terugbetaling is, betaalt de ziekteverzekering het geneesmiddel maar terug tot het einde van de derde maand die volgt op de voorschrijfdatum. Op 1 november 2019 verdwijnt dat onderscheid. De termijn waarbinnen de apotheker een geneesmiddel mag afleveren aan de patiënt en de termijn waarbinnen dat geneesmiddel vergoedbaar is, worden op elkaar afgestemd en eenvoudiger: maximum drie maanden vanaf de voorschrijfdatum.

Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht van het RIZIV.

Laatste update op 04/11/2019