Verlenging van de bevraging over gebruik van benzodiazepines en aanverwante middelen bij slaapstoornissen in België

Datum: 20/03/2020

Om meer patiënten te laten deelnemen, besliste het FAGG om de bevraging over het gebruik van benzodiazepines en aanverwante middelen bij slaapstoornissen in België met twee maanden te verlengen. De bevraging zal dus nog tot en met 19 mei 2020 toegankelijk zijn.

Waarom is het belangrijk om aan deze bevraging deel te nemen?

In België ligt de consumptie van benzodiazepines en aanverwante middelen bij slaapstoornissen vrij hoog.

Het hoofddoel van de bevraging is het verzamelen van gegevens over het gebruik van deze slaapmiddelen door Belgische patiënten en over hun gehechtheid aan deze geneesmiddelen. De resultaten zullen het FAGG helpen om meer gerichte maatregelen te nemen om het rationele gebruik van deze producten te bevorderen.

Deelname aan deze bevraging is vrijwillig. Een voldoende aantal antwoorden is belangrijk voor de geldigheid van de resultaten.

Moedig uw patiënten aan om deel te nemen aan de bevraging

Apothekers zijn de personen bij uitstek om patiënten aan te moedigen om deel te nemen aan deze bevraging. Dankzij de steun van APB kregen alle officina-apothekers via de "Korte Berichten" vier stickervellen van het FAGG toegestuurd. Deze stickers kunnen op de doosjes van de betrokken geneesmiddelen die ze aan de patiënten afleveren, worden aangebracht. Op deze stickers staat het adres van de website van het FAGG vermeld. De bevraging zal tot en met 19 mei 2020 toegankelijk zijn via de startpagina van de FAGG-website.

Verder moedigt het FAGG andere gezondheidzorgbeoefenaars aan om de betrokken patiënten te wijzen op het bestaan van de bevraging.

Ter herinnering, de bevraging is bedoeld voor patiënten die:

De bevraging is anoniem en duurt 5 tot 10 minuten voor de patiënt. Patiënten die problemen hebben bij het invullen van de bevraging, kunnen hulp vragen aan een naaste of aan hun apotheker.

Nog stickers nodig? Vragen over de bevraging? Neem dan contact op met ADR@fagg.be met in het onderwerp “bevraging slaapmiddelen”.

Het FAGG bedankt patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars alvast voor hun medewerking.

Laatste update op 26/03/2020