Voorschrijven op stofnaam (VOS): versie 8 van de "Operationele regels voor het voorschrijven op stofnaam in de medische en farmaceutische praktijk en in het elektronisch medisch dossier"

Datum: 17/04/2020

De evaluatoren van het FAGG hebben versie 8 van de nota “Voorschrijven op stofnaam – Operationele regels voor het voorschrijven op stofnaam in de medische en farmaceutische praktijk en in het elektronisch medisch dossier” afgerond.

Deze herziening (versie 8) betreft de therapeutische klasse van anti-epileptica en gebeurde in overleg met interne en externe experten van het FAGG en met leden van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CGH). De herziening verliep in drie fasen:

1. onderzoek van de nieuwe beschikbare wetenschappelijke gegevens over de anti-epileptica die momenteel in de handel zijn, meer bepaald over hun therapeutische index en de switch tussen specialiteiten;

2. identificatie van de anti-epileptica met een nauwe therapeutische marge;

3. beoordeling van de nood aan meer algemene voorzorgsmaatregelen voor de gehele therapeutische klasse.

Na overleg met de partners van het FAGG en validatie door de CGH hebben de evaluatoren van het FAGG de lijst van moleculen met een nauwe therapeutische marge en/of zeer toxische moleculen (paragraaf 7.1.2.) aangepast. Er werd ook een nieuwe paragraaf (7.2.2.) toegevoegd over de switch tussen specialiteiten tijdens een anti-epileptische behandeling en het belang van de dialoog tussen patiënt en arts in deze context.

Aanvullende informatie

 

Contact
info.medicines@fagg.be

Laatste update op 04/05/2020