Vraag aan houders van een vergunning voor het in de handel brengen om de goedgekeurde versie van het risicomanagementplan door te sturen

Datum: 07/06/2022

De afdeling Vigilantie van het FAGG vraagt aan de vergunninghouders om de goedgekeurde versie van het risicomanagementplan te bezorgen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik met een nationale vergunning voor het in de handel brengen.

Om een beter overzicht te hebben van de goedgekeurde risicomanagementplannen (risk management plan, RMP), vraagt het FAGG aan de vergunninghouders om het meest recent goedgekeurde risicomanagementplan en nadien ook elke wijziging te sturen naar vig@fagg.be.

In de e-mail die naar de vergunninghouder wordt gestuurd bij het afsluiten van een variatieprocedure, wordt vanaf nu ook gevraagd om bij een update van het risicomanagementplan de goedgekeurde versie van dat plan in pdf-formaat, en ook eventuele vragen, te sturen naar vig@fagg.be.
 

Laatste update op 07/06/2022