Waarschuwing voor illegale TKTX-zalf gebruikt voor tatoeages

Datum: 27/09/2022

Het FAGG wil consumenten in België waarschuwen voor het gebruik van TKTX-zalf en andere illegale pijnverdovende zalven met lidocaïne, prilocaïne, epinefrine of een combinatie ervan. Ze worden vooral gebruikt om de pijn bij het aanbrengen van een tatoeage, permanente make-up … te verzachten. TKTX-zalf is niet vergund in België of Europa en er kunnen dus geen garanties worden gegeven over de samenstelling, veiligheid, kwaliteit en doeltreffendheid van dit illegale geneesmiddel.

TKTX-zalf is in België niet vergund en dus illegaal. Het product bestaat in verschillende samenstellingen maar zou lidocaïne, prilocaïne, epinefrine of een combinatie ervan bevatten. Gelijkaardige zalven, die wel zijn vergund, zijn bovendien enkel op medisch voorschrift verkrijgbaar.  

Er zijn geen garanties over de veiligheid, kwaliteit en doeltreffendheid van TKTX-zalf en gelijkaardige illegale zalven met lidocaïne, prilocaïne, epinefrine of een combinatie ervan. Deze worden vooral via buitenlandse webshops of online marktplaatsen verkocht.

Het FAGG beveelt gebruikers aan deze zalven niet meer te gebruiken en te vertrouwen op het medisch advies van hun huisarts en geneesmiddelen enkel te kopen bij een apotheker.
 

Laatste update op 21/12/2022