Wijziging van de diergeneeskundige voorschriften en het toedienings- en verschaffingsdocument

Datum: 15/02/2022

Op 28 januari 2022 trad de Europese verordening voor diergeneesmiddelen in werking. Dierenartsen zijn onder andere verplicht om een nieuw model van diergeneeskundig voorschrift te gebruiken. Deze wijzigingen zullen gefaseerd worden doorgevoerd.
Op 28 januari 2022 trad de Europese verordening voor diergeneesmiddelen in werking. Dierenartsen zijn onder andere verplicht om een nieuw model van diergeneeskundig voorschrift te gebruiken.

Diergeneeskundige voorschriften
De wijziging van de diergeneeskundige voorschriften zal in vier fasen verlopen. De eerste start op 28 januari 2022 met een overgangsfase waarin de oude voorschriftmodellen, met een aantal aanpassingen, nog mogen worden gebruikt.

Toedienings- en verschaffingsdocument (TVD)
De wijziging van het TVD zal in drie fasen verlopen. De eerste fase start op 28 januari 2022 waarin het oude TVD, met een aantal aanpassingen, nog mag worden gebruikt.

Er werd een specifieke communicatie  verstuurd naar de dierenartsen met een beschrijving van de verschillende fasen.

Contact
infovet@fagg.be 

Laatste update op 15/02/2022