Nieuws FAGG

Er zijn 32 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-10 van 32 resultat(en)

L-Thyroxine : Wijziging in de formulering op 1 januari 2015

Een nieuwe formulering van het geneesmiddel L-Thyroxine (natriumlevothyroxine) werd goedgekeurd en zal op 1 januari 2015 de huidige formulering vervangen. De omschakeling naar de nieuwe formulering dient te gebeuren onder strikt toezicht van de arts want een aanpassing van de posologie zou kunnen noodzakelijk zijn. In geval van bijwerkingen worden patiënten aangeraden hun arts te raadplegen om de schildklierhormoon- en TSH-waarden te controleren.

Corrigerende maatregel: Carestream - Kodak 2100 en Kodak 2200 systemen

Deze informatie is, hoewel toegankelijk voor het brede publiek, vooral bestemd voor gezondheidszorgbeoefenaars.

CMD(h) stemt ermee in de waarschuwingen voor het gebruik van valproaat bij vrouwen en meisjes aan te scherpen

Vrouwen moeten beter worden geïnformeerd over de risico's van het gebruik van valproaat tijdens de zwangerschap en de noodzaak van anticonceptie

Aanbevelingen van het PRAC (november 2014)

Tijdens de bijeenkomst van november 2014, heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) aanbevelingen geformuleerd over Corlentor/Procoralan.

2de Farmacovigilantiedag 9 december

Op dinsdagnamiddag 9 december 2014 organiseert de afdeling Vigilantie van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) voor de tweede maal haar farmacovigilantiedag/journée pharmacovigilance voor artsen, officina- en ziekenhuisapothekers. Doch ook iedereen met een andere achtergrond maar met een interesse voor farmacovigilantie is sowieso welkom.

PRAC-herziening bevestigt niet dat er een toename is van hartproblemen bij gebruik van testosteron bevattende geneesmiddelen

Het PRAC beveelt aan dat de geneesmiddelen verder kunnen worden toegediend in hun vergunde indicaties

Chloorhexidine-oplossingen voor uitwendig gebruik: PRAC aanbeveling

Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA: European Medicines Agency) heeft een aantal aanbevelingen geformuleerd betreffende het gebruik van chloorhexidine-oplossingen bij prematuren

Het PRAC beveelt een versterking aan van de beperkingen van het gebruik van valproaat bij vrouwen en meisjes

Vrouwen moeten beter geïnformeerd worden over de risico’s van het gebruik van valproaat gedurende de zwangerschap

Aanbevelingen van het PRAC (oktober 2014)

Tijdens de bijeenkomst van oktober 2014, heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA: European Medicines Agency) aanbevelingen geformuleerd over testosteron, valproaat en Iclusig

Aanbevelingen van het PRAC (september 2014)

Tijdens de bijeenkomst van september 2014, heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) aanbevelingen geformuleerd over Valdoxan/Thymanax

1-10 van 32 resultat(en)