Nieuws FAGG

Er zijn 58 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

11-20 van 58 resultat(en)

Informatie ter attentie van KMO’s

Op vraag van de KMO’s, werd er een specifieke webpagina gecreëerd met als doel hen beter bekend te maken met de structuur van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) en om hen te helpen bij het zoeken van informatie.

Aanbevelingen van het PRAC (november 2014)

Tijdens de bijeenkomst van november 2014, heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) aanbevelingen geformuleerd over Corlentor/Procoralan.

2de Farmacovigilantiedag 9 december

Op dinsdagnamiddag 9 december 2014 organiseert de afdeling Vigilantie van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) voor de tweede maal haar farmacovigilantiedag/journée pharmacovigilance voor artsen, officina- en ziekenhuisapothekers. Doch ook iedereen met een andere achtergrond maar met een interesse voor farmacovigilantie is sowieso welkom.

PRAC-herziening bevestigt niet dat er een toename is van hartproblemen bij gebruik van testosteron bevattende geneesmiddelen

Het PRAC beveelt aan dat de geneesmiddelen verder kunnen worden toegediend in hun vergunde indicaties

Chloorhexidine-oplossingen voor uitwendig gebruik: PRAC aanbeveling

Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA: European Medicines Agency) heeft een aantal aanbevelingen geformuleerd betreffende het gebruik van chloorhexidine-oplossingen bij prematuren

Farma 2014 - Het fagg neemt er deel aan

Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) neemt voor de eerste keer deel aan de Farmabeurs, die plaatsvindt van 17 tot 19 oktober 2014 in Paleis I op de Heizel te Brussel.

Het PRAC beveelt een versterking aan van de beperkingen van het gebruik van valproaat bij vrouwen en meisjes

Vrouwen moeten beter geïnformeerd worden over de risico’s van het gebruik van valproaat gedurende de zwangerschap

Aanbevelingen van het PRAC (oktober 2014)

Tijdens de bijeenkomst van oktober 2014, heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA: European Medicines Agency) aanbevelingen geformuleerd over testosteron, valproaat en Iclusig

Nieuwe regels inzake geneesmiddelenvoorschriften - precisering

Naar aanleiding van een aantal persberichten die op vrijdag 26 september 2014 verschenen rond de nieuwe regels inzake geneesmiddelenvoorschriften, wensen het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering enkele zaken te verduidelijken.

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en gemedicineerde voeders : publicatie voorstellen nieuwe wetgeving door de Europese commissie

Op 10/09/2014 heeft de Europese Commissie haar voorstellen tot herziening van de EU regels aangaande geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en gemedicineerde voeders goedgekeurd en gepubliceerd. Lees meer

11-20 van 58 resultat(en)