Nieuws FAGG

Er zijn 1284 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

11-20 van 1284 resultat(en)

Deadline voor de registratie van de gegevens over het jaarlijkse verkoopvolume voor diergeneesmiddelen

Houders van een vergunning voor het in de handel brengen hebben tot eind februari 2024 om de gegevens over het jaarlijks verkoopvolume voor diergeneesmiddelen van 2023 in te dienen.

Deadlines voor het indienen van dossiers tijdens de eindejaarsperiode

Tijdens de eindejaarsperiode is het FAGG gesloten van maandag 25 december 2023 tot en met maandag 1 januari 2024. Er zijn deadlines vastgesteld voor het indienen van verschillende soorten dossiers.

Het FAGG zoekt een nieuwe directeur-generaal PRE vergunning

Hugues Malonne, huidig directeur-generaal PRE vergunning werd op 1 september 2023 administrateur-generaal van het FAGG. Het selectiebureau van de federale overheid heeft nu de selectieprocedure gelanceerd om een nieuwe directeur-generaal te vinden voor deze topfunctie in de Belgische gezondheidszorg.

Data Tracking System: nieuwe applicatie voor het doeltreffend beheer van dossiers in het kader van vergunningen voor het in de handel brengen en vigilantie

Op 16 oktober 2023 gaat het dossier Data Tracking System (DTS) live binnen het FAGG. Deze applicatie vervangt vier MeSeA-applicaties. DTS voorziet in extra functionaliteiten die het doeltreffend beheer van dossiers in het kader van vergunningen voor het in de handel brengen en vigilantie faciliteren.

PRAC oktober 2023 - Nieuwe veiligheidsinformatie voor omega-3-vetzure ethylesters

Tijdens de vergadering van oktober 2023 heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking van het Europees Geneesmiddelenbureau een update aanbevolen van de productinformatie voor geneesmiddelen die omega-3-vetzure ethylesters bevatten, om gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten te informeren over het risico op voorkamerfibrillatie.

Ozempic: wijziging van de aanbevelingen voor artsen(-specialisten) en (ziekenhuis)apothekers door de beperkte beschikbaarheid

Er is een beperkte beschikbaarheid van het geneesmiddel Ozempic (oplossing voor subcutane injectie op basis van semaglutide) door een acute stijging in de vraag. Deze beperkte beschikbaarheid zal zeker tot begin 2024 duren. Ook Rybelsus (tabletten op basis van semaglutide) is momenteel niet beschikbaar. De experten van de taskfore Onbeschikbaarheden van het FAGG moeten de aanbevelingen aanpassen.

Strijd tegen antimicrobiële resistentie: nieuwe antimicrobiële geneesmiddelen in de handel in België

In de strijd tegen antimicrobiële resistentie (AMR) is het belangrijk om te zorgen voor een grotere diversiteit aan therapeutische behandelingen zodat artsen de meest geschikte keuze kunnen maken. Onlangs werd een nieuwe dosering voor kinderen in België op de markt gebracht voor een antibioticum op basis van feneticilline en twee antivirale middelen, waarvan het ene samengesteld is uit bictegravir, emtricitabine en tenofovir en het andere uit dolutegravir, abacavir en lamivudine.

Onbeschikbaarheid van hooggedoseerd methotrexaat: situatie genormaliseerd, aanbevelingen worden opgeheven

De voorraad hooggedoseerd methotrexaat, dat wordt gebruikt in de oncologie, was tijdelijk wereldwijd beperkt. De situatie is intussen genormaliseerd waardoor de aanbevelingen van de taskforce worden opgeheven

Nieuw verplicht autocontroleformulier in het webportaal voor apothekers

In het kader van de invoering van een autocontrolesysteem voor apotheken wordt het voor apothekers van voor het publiek opengestelde apotheker verplicht om een onlineformulier in te vullen over de activiteiten en de structuur van hun apotheek. De ingevoerde gegevens zullen worden geïntegreerd in de risicoanalyse die het FAGG uitvoert om controles te plannen.

Hugues Malonne is de nieuwe administrateur-generaal van het FAGG

Hugues Malonne is door de federale regering benoemd tot nieuwe administrateur-generaal van het FAGG

11-20 van 1284 resultat(en)