Nieuws FAGG

Er zijn 1325 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

21-30 van 1325 resultat(en)

Geef uw mening over een genetisch gewijzigd geneesmiddel voor de behandeling van hemofilie B

De FOD Volksgezondheid en het FAGG nodigen u uit om deel te nemen aan de publieksraadpleging over een klinische proef met het genetisch gewijzigd geneesmiddel PF-06838435 voor de behandeling van hemofilie B. De publieksraadpleging loopt van 28 februari 2024 tot en met 28 maart 2024.

PRAC februari 2024: herinnering aan ernstige bijwerkingen wanneer Paxlovid wordt ingenomen in combinatie met bepaalde immunosuppressiva

Tijdens zijn vergadering van februari 2024 heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking van het Europees Geneesmiddelenbureau gezondheidszorgbeoefenaars herinnerd aan het risico op ernstige en mogelijk fatale bijwerkingen bij het gebruik van Paxlovid in combinatie met bepaalde immunosuppressiva.

Geef uw mening over een genetisch gewijzigd geneesmiddel voor de behandeling van ledemaat-gordelspierdystrofie

De FOD Volksgezondheid en het FAGG nodigen u uit om deel te nemen aan de publieksraadpleging over een klinische proef met het genetisch gewijzigd geneesmiddel SRP-9003 voor de behandeling van ledemaat-gordelspierdystrofie. De publieksraadpleging loopt van 14 februari 2024 tot en met 14 maart 2024.

Operatie Shield IV: Belgische autoriteiten nemen 207 038 illegale producten in beslag in actie tegen namaakgeneesmiddelen, doping en voedingssupplementen

De Douane, de Federale Politie, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de anti-doping organisaties (NADO Vlaanderen, ONAD Fédération Wallonie-Bruxelles, ONADO Brussel) hebben deelgenomen aan operatie SHIELD IV, gecoördineerd door Europol. Deze actie liep van april tot oktober 2023 en was gericht tegen namaakgeneesmiddelen, doping en voedingssupplementen.

Het FAGG behaalt positieve resultaten op de BEMA-verbeteroefening

Het Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (HMA) organiseerde in 2023 de Benchmarking of European Medicines Agencies (BEMA), een verbeteroefening voor de autoriteiten die bevoegd zijn voor geneesmiddelen. Het FAGG nam voor de vierde keer deel. De BEMA-oefening biedt de mogelijkheid om prestaties te evalueren, knelpunten in de organisatie vast te stellen, meer informatie te verkrijgen over goede praktijken, en verbeteracties te bepalen.

Blauwtong (serotype 3) bij schapen: het FAGG volgt de situatie op de voet

Op 9 oktober 2023 werd door Sciensano een geval van blauwtong (serotype 3) bevestigd bij een schaap van een kleine kudde in Antwerpen. Het schaap vertoonde milde symptomen van de ziekte. Sindsdien zijn er andere besmettingen vastgesteld in België.

PRAC Januari 2024: voorzorgsmaatregelen voor kinderen waarvan de vader een geneesmiddel op basis van valproaat heeft gebruikt

Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking van het Europees Geneesmiddelenbureau beval tijdens zijn vergadering van januari 2024 voorzorgsmaatregelen aan voor het mogelijk risico op neurologische ontwikkelingsstoornissen bij kinderen waarvan de vader een geneesmiddel op basis van valproaat heeft gebruikt.

Het FAGG moedigt gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten aan om medicatiefouten te melden

Medicatiefouten kunnen zich voordoen in elke stap van het geneesmiddelencircuit: bij het voorschrijven, afleveren, bewaren, bereiden en toedienen. Ze vormen een groot probleem voor de volksgezondheid.

Herinnering - Deadline voor registratie van de gegevens over het jaarlijkse verkoopvolume voor diergeneesmiddelen

Houders van een vergunning voor het in de handel brengen hebben tot 29 februari 2024 om de gegevens over het jaarlijks verkoopvolume voor diergeneesmiddelen voor 2023 in te dienen.

Beperkte beschikbaarheid Zypadhera poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte: aanbevelingen voor artsen(-specialisten), (ziekenhuis)apothekers en patiënten

Door een vertraging in de productie is er momenteel in België een kritiek tekort aan Zypadhera (intramusculair (IM) olanzapine met verlengde afgifte) 210 mg, 300 mg en 405 mg. De beschikbaarheid van deze geneesmiddelen is ook beperkt in andere Europese landen. Daarnaast is er geen gelijkaardig alternatief met IM olanzapine met verlengde afgifte voor de onderhoudsbehandeling van schizofrenie. De experten van de taskforce Onbeschikbaarheden doen volgende aanbevelingen.

21-30 van 1325 resultat(en)