Nieuws FAGG

Er zijn 36 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

11-20 van 36 resultat(en)

Informatievergaderingen over de nieuwe wetgeving rond gebruik van diergeneesmiddelen

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG), de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de vzw AMCRA organiseren informatievergaderingen voor dierenartsen en veehouders over de nieuwe wetgeving rond het gebruik van diergeneesmiddelen en over het Belgisch beleid inzake de strijd tegen de antibioticaresistentie (koninklijk besluit van 21 juli 2016).

Fagg zoekt twee Directeurs-generaal voor de DG's POST vergunning en INSPECTIE

Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten zoekt een Directeur-generaal POST vergunning en een Directeur-generaal INSPECTIE. Hun missie bestaat erin het dagelijkse beheer van hun directoraat-generaal te verzekeren en bij te dragen tot de realisatie van de strategische doelstellingen van fagg.

Implementatie van een Nationaal Innovation Office binnen fagg: consultatieprocedure

Om het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe innovatieve geneesmiddelen in België te stimuleren en te vereenvoudigen, werkt het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) momenteel aan de implementatie van een Nationaal Innovation Office. In deze context heeft fagg een vragenlijst ontwikkeld om de huidige plannen voor het Nationaal Innovation Office te verfijnen en om de doelstellingen van het Innovation Office af te stemmen op de huidige en toekomstige behoeften van kmo’s en de academische wereld.

Ter attentie van dierenartsen: opschorting van de vergunning voor het in handel brengen van Velactis (cabergoline) – op te volgen update

Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) van EMA (Europees Geneesmiddelenbureau) beveelt de terugtrekking van de VHB (vergunning voor het in handel brengen) van Velactis aan. Velactis wordt gebruikt als hulpmiddel in het kuddebehandelprotocol voor het abrupt droogzetten van melkkoeien door het verminderen van melkproductie. Het actieve bestanddeel is cabergoline, een remmer van de secretie van prolactine die de melkproductie stimuleert.

Inbreuken op het vlak van goede klinische praktijken bij Semler, India

Bij een inspectie van Semler Research Private Limited, India, door WHO en FDA werden er ernstige tekortkomingen vastgesteld op het vlak van de richtlijnen voor goede klinische praktijken.

PRAC juli 2016 : start van nieuwe referrals en aanbevelingen

Tijdens de vergadering van juli 2016 heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC: Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA: European Medicines Agency) nieuwe referrals opgestart voor geneesmiddelen die retinoïden bevatten, voor paracetamol bevattende tabletten met gewijzigde afgifte en voor producten op basis van recombinante factor VIII. Bovendien heeft PRAC aanbevelingen geformuleerd voor Zydelig, een anti-kanker geneesmiddel. Start van de referral voor de retinoïden EMA is gestart met de herevaluatie van geneesmiddelen die retinoïden bevatten. Deze herevaluatie heeft als doel de huidige maatregelen om de risico’s verbonden aan het gebruik tijdens de zwangerschap en het mogelijk risico op neuropsychiatrische

Mobile Health in het Actieplan eGezondheid - Oproep proefprojecten

Een doelstelling van het nationaal plan eGezondheid is om tegen 2019 een kader te creëren om Mobile Health toepassingen te integreren in het Belgisch gezondheidszorgsysteem. Mobile Health maakt het mogelijk om via digitale (hard- en software) toepassingen voor de patiënt, zijn/haar omgeving en verschillende gezondheidzorgbeoefenaars op permanente wijze informatie over gezondheid en welzijn te verzamelen, te visualiseren, te delen met anderen en verstandig te gebruiken.

Fagg publiceert jaarverslag 2015

Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) publiceert het jaarverslag 2015.

Ter attentie van dierenartsen: belangrijke informatie over onverwachte, ernstige bijwerkingen bij het gebruik van Velactis (cabergoline)

Velactis (cabergoline) wordt gebruikt als hulpmiddel in het kuddebehandelprotocol voor het abrupt droogzetten van melkkoeien door het verminderen van melkproductie, ter: - vermindering van melklekkage bij het droogzetten, - vermindering van het risico op nieuwe intramammaire infecties tijdens de droogstand, - vermindering van ongemak. Er zijn meldingen in de Europese Unie van onverwachte, ernstige bijwerkingen die snel optreden na toediening (meestal binnen 24 uur) bij het gebruik van Velactis. Het gaat om decubitus (neerliggen of niet kunnen rechtstaan) en enkele dode dieren (zestien vrouwelijke runderen). Een oorzakelijk verband werd nog niet aangetoond. Andere gemelde nevenwerkingen zijn hypothermie, hypocalcemie, maagstoornissen bij

Pangea IX: internationale controle op namaakgeneesmiddelen en andere illegale geneesmiddelen

Voor de 9de keer op rij nam de Belgische douane samen met het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) en de Federale Gerechtelijke Politie deel aan een internationale controleactie op namaakgeneesmiddelen en andere illegale geneesmiddelen van Interpol.

11-20 van 36 resultat(en)