Nieuws FAGG

Er zijn 1285 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-10 van 1285 resultat(en)

Een nieuwe directeur-generaal voor het DG POST vergunning

Erik Everaert werd op 1 november 2023 aangesteld als directeur-generaal van het DG POST vergunning en versterkt daarmee het managementteam van het FAGG.

Flash VIG-news: Nieuwe maatregelen om de risico's op misbruik en afhankelijkheid van opioïden te beperken

Gelet op de toename van het aantal gemelde gevallen van misbruik en afhankelijkheid van opioïden in de afgelopen jaren, heeft het Risicobeoordelingscomité voor Geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) besloten de boodschappen gericht op het beperken van deze risico's te versterken in de SKP's en bijsluiters van deze geneesmiddelen.

Save the date – 5 februari 2024: symposium voor beheerders van menselijk lichaamsmateriaal over vigilantie binnen het domein van cellen en weefsels

Op maandag 5 februari 2024 organiseert het FAGG een symposium over vigilantie binnen het domein van cellen en weefsels voor de beheerders van menselijk lichaamsmateriaal (of hun vertegenwoordigers) in de Galileelaan 5/03 in Brussel.

Risico op fotosensibiliteit bij gebruik van ketoprofen in gelvorm (Fastum gel 2,5 %): resultaten van een bevraging

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de ‘Division de la pharmacie et des médicaments’ (DPM) in Luxemburg hebben meer dan 750 gezondheidszorgbeoefenaars bevraagd over het risico op fotosensibiliteit voor ketoprofen in gelvorm (Fastum gel 2,5 %). Over het algemeen informeren zij hun patiënten over het risico op fotosensibiliteit. De meerderheid van de gezondheidszorgbeoefenaars geeft aan dat een jaarlijkse ‘Direct Healthcare Professional Communication’ (DHPC) noodzakelijk is. De checklist en de patiëntenkaart zijn slechts beperkt bekend en worden slechts beperkt gebruikt.

Samenwerken tegen antimicrobiële resistentie: het FAGG neemt effectieve maatregelen voor mens, dier en milieu

Van 18 tot 24 november 2023 is het de internationale week voor het verstandig gebruik van antibiotica. Het FAGG lijst recente en toekomstige maatregelen op. De aflevering van antibiotica in apotheken zal worden beperkt tot de exacte hoeveelheid die werd voorgeschreven door de arts. Het FAGG werkt ook aan een lijst met antimicrobiële geneesmiddelen die als essentieel worden beschouwd voor de behandeling van de Belgische patiënten. Daarnaast zal het vanaf september 2024 verplicht zijn om bij elk dier een antibiogram uit te voeren vóórdat een kritiek antibioticum wordt toegediend.

Beperkte beschikbaarheid GLP-1-analogen: publicatie van een koninklijk besluit dat het voorschrijven beperkt

Er is momenteel een wereldwijd gestegen vraag naar GLP-1-analogen (glucagon-like-peptide-1). De beperkte beschikbaarheid van enkele van deze geneesmiddelen zal aanhouden tot juni 2024. In lijn met de aanbevelingen van de experten van de taskforce Onbeschikbaarheden van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wordt het voorschrijven nu door een koninklijk besluit beperkt.

PRAC november 2023 - Conclusie betreffende beschikbaar bewijs dat verband tussen glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptoragonisten en schildklierkanker niet ondersteunt

Tijdens de vergadering van november 2023 concludeerde het Risicobeoordelingscomité voor Geneesmiddelenbewaking (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, PRAC) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat het beschikbare bewijs geen causaal verband ondersteunt tussen glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptoragonisten - exenatide, liraglutide, dulaglutide, semaglutide en lixisenatide- en schildklierkanker.

Medsafetyweek 2023: draag bij aan de veiligheid van geneesmiddelen

Van 6 tot 13 november 2023 neemt het FAGG deel aan de wereldwijde #MedSafetyWeek-campagne, een samenwerking tussen meer dan 80 regelgevende instanties op het gebied van geneesmiddelen en verschillende niet-gouvernementele organisaties. Het doel is om iedereen bewuster te maken van het belang van het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen.

Beperkte beschikbaarheid GLP-1-analogen: aanbevelingen voor artsen(-specialisten), (ziekenhuis)apothekers en patiënten

Er is momenteel een wereldwijd gestegen vraag naar GLP-1-analogen (glucagon-like-peptide-1). De beperkte beschikbaarheid van enkele van deze geneesmiddelen zal in België aanhouden tot juni 2024. De experten van de taskforce Onbeschikbaarheden van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) doen volgende aanbevelingen.

De uitbreiding van het verplicht antibiogram voor het gebruik van kritische antibiotica naar alle dieren wordt uitgesteld tot 1 september 2024

Op 10 augustus 2023 trad het gewijzigde koninklijk besluit van 21 juli 2016 in werking. De voorwaarden om kritische antibiotica te mogen gebruiken, waaronder het verplicht uitvoeren van een antibiogram, werden toen uitgebreid naar alle dieren. Deze uitbreiding wordt nu uitgesteld tot 1 september 2024.

1-10 van 1285 resultat(en)