Nieuws FAGG

Er zijn 1198 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

11-20 van 1198 resultat(en)

Oproep aan Belgische laboratoria om zich kandidaat te stellen als referentielaboratorium van de Europese Unie voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

De Europese Commissie heeft een oproep gelanceerd voor laboratoria van lidstaten om zich kandidaat te stellen als referentielaboratorium van de Europese Unie (EURL) voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (IVD). De mogelijke aanwijzing van dergelijke EURL’s is voorzien in artikel 100 van de Verordening (EU) 2017/746 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (IVDR).

Onbeschikbaarheid van Caprelsa 100 mg 30 filmomhulde tabletten: aanbevelingen voor artsen-specialisten en ziekenhuisapothekers

Het geneesmiddel Caprelsa 100 mg 30 filmomhulde tabletten, dat wordt gebruikt in de oncologie, zal van 26 juli 2022 tot 9 september 2022 onbeschikbaar zijn in België. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) doet daarom aanbevelingen.

Westnijlvirus: start van wekelijks overzicht van getroffen gebieden voor tijdelijke uitsluiting van kandidaat-donors bij bloedinstellingen of instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal

Om de verspreiding van het westnijlvirus door besmet bloed of menselijk lichaamsmateriaal te voorkomen, moeten kandidaat-donors uit gebieden waar autochtone gevallen worden vastgesteld, de donatie tijdelijk uitstellen. Vanaf nu tot eind november zal het FAGG wekelijks een update geven van de getroffen gebieden. Het FAGG baseert zich hiervoor op gegevens van het Europees Centrum voor ziektebestrijding en preventie (ECDC).

Wat moet ik doen met vervallen of ongebruikte geneesmiddelen? Gooi ze niet weg maar breng ze naar de apotheek!

Vervallen of ongebruikte geneesmiddelen horen niet thuis in uw huisapotheek, want ze kunnen gevaarlijk zijn voor uw eigen gezondheid. Geneesmiddelen weggooien in de vuilbak, de wastafel of het toilet, kan ook gevaarlijk zijn voor het milieu. Breng daarom uw vervallen of ongebruikte geneesmiddelen naar de apotheek. De apotheker zorgt voor de vernietiging van de geneesmiddelen.

PRAC juli 2022 - Nieuwe maatregelen voor geneesmiddelen met nomegestrol of chloormadinon en start beoordeling neurologische ontwikkelingsstoornissen bij gebruik topiramaat

Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, PRAC) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft tijdens zijn vergadering van juli 2022 nieuwe maatregelen aanbevolen om het risico op meningeoom tot een minimum te beperken bij geneesmiddelen die nomegestrol of chloormadinon bevatten. Het PRAC start ook de beoordeling van het risico op neurologische ontwikkelingsstoornissen bij gebruik van topiramaat.

De online geneesmiddelendatabank krijgt een update

De online geneesmiddelendatabank van het FAGG bevat informatie over alle in België vergunde geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. In deze nieuwe versie werden enkele nieuwe functies toegevoegd. Zo wordt het zoeken naar nieuwe geneesmiddelen of actieve bestanddelen eenvoudiger.

Antibiotica: amoxicilline voor injectie/infusie opnieuw beschikbaar onder de merknaam Delamoxyle

De beschikbaarheid van geschikte antimicrobiële geneesmiddelen is belangrijk in de strijd tegen antimicrobiële resistentie. Het FAGG streeft ernaar om essentiële antimicrobiële middelen op de markt te houden of te brengen en de gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten goed te informeren. Opnieuw een resultaat van die inspanningen: amoxicilline voor injectie/infusie is sinds april terug op de markt in België.

De verkoop voor en het gebruik van antibiotica bij dieren blijft dalen

Het nieuwe BelVet-Sac rapport met een overzicht van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde is beschikbaar. In 2021 daalt de de verkoop van antibiotica in de diergeneeskunde opnieuw in vergelijking met 2020: -8,4 % voor de totale verkoop, -12,3 % voor colistine, -12,9 % voor de met antibiotica gemedicineerde voeders en -42,8 % voor de kritisch belangrijke antibiotica. Aandachtspunt blijft het aandeel alarmgebruikers in de varkens- en vleeskalversector.

Het FAGG publiceert het jaarverslag 2021: alle cijfers en resultaten, bijzondere trends, activiteiten in het kader van COVID-19 en de ervaringen van onze medewerkers

2021 was het jaar waarin we bij het FAGG beetje bij beetje terugkeerden naar onze normale manier van werken. De hoge werklast door de pandemie bleef aanwezig, maar tal van andere belangrijke projecten lagen op ons te wachten, zoals de implementatie van verschillende Europese wetgevingen. Naast de traditionele feiten en cijfers bevat het jaarverslag 2021 enkele getuigenissen die de inzet en professionaliteit van onze medewerkers tonen.

Het FAGG lanceert de databank Medicinal Product Management: bijwerking van gegevens in bestaande geneesmiddelendatabanken tijdelijk niet mogelijk

Op 4 juli 2022 lanceert het FAGG de databank Medicinal Product Management, een nieuwe interne geneesmiddelendatabank. Door de lancering zal het tijdelijk niet mogelijk zijn om de gegevens in de bestaande geneesmiddelendatabanken bij te werken.

11-20 van 1198 resultat(en)