Nieuws FAGG

Er zijn 12 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

11-12 van 12 resultat(en)

Dossiers van vergunningen voor het in de handel brengen (VHB) van geneesmiddelen – variaties ingediend als onderdeel van een PSUR: enkele verduidelijkingen

De template voor de indiening van PSUR's (Periodic Safety Update Reports) en ASR’s (Annual Safety Reports), bijgevoegd aan de omzendbrief 476 bestemd voor de VHB-houders en betreffende de elektronische indiening van PSUR's en ASR’s betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, is gewijzigd om de aandacht van de dossierbeheerders te vestigen op de indiening van een variatie in het kader van een PSUR.

Omzendbrief 577: Herinnering aan de plichten en bepalingen inzake de mededeling van het al dan niet beschikbaar zijn van geneesmiddelen

De omzendbrief 577 van 15/02/2011 herinnert vergunning- of registratiehouders aan hun wettelijke plichten inzake de mededeling aan het FAGG van informatie betreffende het al dan niet beschikbaar zijn van hun geneesmiddelen.

11-12 van 12 resultat(en)