Nieuws FAGG

Er zijn 1350 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

11-20 van 1350 resultat(en)

Waarschuwing betreffende bepaalde niet-conforme/illegale producten voor menselijk gebruik die in tabakswinkels worden verkocht

Naar aanleiding van een controle in tien tabakswinkels in de fusiegemeente Moeskroen, waarschuwt het FAGG voor de aankoop van niet-conforme/illegale producten die een gezondheidsrisico kunnen inhouden.

Overzicht van de resultaten en realisaties van het FAGG in de context van het Belgisch voorzitterschap

Van 1 januari 2024 tot 30 juni 2024 was België voorzitter van de Raad van de Europese Unie, het orgaan waarin de 27 lidstaten de politieke richting en prioriteiten van de Europese Unie bepalen. In die periode heeft het FAGG meer dan twintig evenementen en vergaderingen georganiseerd om de samenwerking en dialoog tussen de lidstaten en met de Europese instellingen te bevorderen. Daarnaast verleende het FAGG expertise aan tal van belangrijke Europese initiatieven. Tijd om alles op een rijtje te zetten.

Vaccin tegen blauwtongvirus serotype 3 in België: publicatie reglementair besluit Bultavo 3

Op 27 mei 2024 stond het FAGG het gebruik toe van het immunologisch diergeneesmiddel Bultavo 3 (suspensie voor injectie van de firma Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH) tegen blauwtongvirus serotype 3. Op 21 juni 2024, werd een reglementair besluit gepubliceerd dat de volgende voorwaarden oplegt voor het gebruik van dat vaccin.

Vaccin tegen blauwtongvirus serotype 3 in België: publicatie reglementair besluit

Op 8 mei 2024 stond het FAGG het gebruik toe van het immunologisch diergeneesmiddel Syvazul BTV 3 (suspensie voor injectie van de firma Laboratorios Syva) tegen blauwtongvirus serotype 3. Op 14 juni 2024, werd een reglementair besluit gepubliceerd dat de volgende voorwaarden oplegt voor het gebruik van dat vaccin.

De totale verkoop van antibiotica voor dieren in België is blijven dalen in 2023

De totale verkoop van antibiotica voor dieren in België is sterk gedaald in 2023: 21,7 % ten opzichte van 2022, met een cumulatieve daling van 62,4 % ten opzichte van 2011 (referentiejaar). Over het algemeen zijn de resultaten van het toezicht op antibioticaresistentie bij voedselproducerende dieren gunstig. Er zijn nieuwe initiatieven nodig om alle betrokken spelers te gidsen naar een verminderd, voorzichtig en rationeel gebruik van antibiotica, om een duurzaam gebruik ervan in de toekomst te garanderen.

Het FAGG publiceert het jaarverslag 2023: al onze cijfers, resultaten en voornaamste projecten

Hoewel in 2023 het aantal meldingen van tijdelijke onbeschikbaarheid van geneesmiddelen steeg, heeft het agentschap opnieuw het bewijs geleverd van grote efficiëntie bij het beheren van de geneesmiddelenstocks, zoals dat het geval was voor de trombolytica. Het FAGG heeft ook bijgedragen tot de bescherming van de volksgezondheid door het aantal onderzoeken inzake illegale geneesmiddelen en hulpmiddelen met 30 % te verhogen en de inspecties in voor het publiek opengestelde apotheken met 40 %.

Flash VIG-news: opgelet voor zonlicht bij bepaalde geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen kunnen (ernstige) huidreacties veroorzaken bij blootstelling aan uv-licht (afkomstig van de zon of van een kunstmatige bron). Het FAGG vestigt de aandacht op de verschillende vormen van lichtovergevoeligheid, op welke veel gebruikte geneesmiddelen een verhoogd risico hebben, op de meldingen die het FAGG ontving en op een aantal voorzorgsmaatregelen.

Beperkte beschikbaarheid GLP-1-analogen: update

De beperkte beschikbaarheid van de GLP-1 analogen (glucagon-like-peptide-1) wordt verwacht in België aan te houden tot februari 2025.

Onbeschikbaarheid van Rabipur: aanbevelingen voor artsen(-specialisten) en apothekers

De firma Bavarian Nordic, houder van de vergunning voor het in handel brengen van het geneesmiddel Rabipur (Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie in voorgevulde spuit - Rabiësvirus (geïnactiveerd, stam Flury LEP), heeft het FAGG op de hoogte gebracht van een onbeschikbaarheid van het geneesmiddel tot 31 augustus 2024 omwille van een vertraging in de vrijgave van het eindproduct. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft een taskforce bijeengeroepen om samen met experten naar oplossingen te zoeken.

Opleidingssessie "Emergency Preparedness through Platform Trials in the European Union - European Economic Area" op 5 en 6 september 2024 in Brussel

CT Cure, een project van de Europese Unie, organiseert op 5 en 6 september in Brussel de opleidingssessie "Emergency Preparedness through Platform Trials in the European Union - European Economic Area". De opleiding is specifiek bedoeld voor beoordelaars van aanvragen voor klinische proeven van ethische comités voor medisch onderzoek en nationale bevoegde autoriteiten.

11-20 van 1350 resultat(en)