Nieuws FAGG

Er zijn 78 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

1-10 van 78 resultat(en)

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik: harmonisatie SKP, etikettering en bijsluiter

In het kader van de afsluiting van de procedure voor de verlening van een vergunning voor het in de handel brengen, hernieuwing of variatie met integratie van wijzigingen in de SKP, de bijsluiter of de etikettering van een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik, moeten er vertalingen van de SKP, etikettering en bijsluiter worden ingediend. Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van de farmaceutische industrie naar een gemeenschappelijke etikettering/bijsluiter en om de harmonisatie van deze teksten te vergemakkelijken, zullen op 11 december 2017 nieuwe Belgische nationale regels in werking treden voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

eCTD-formaat verplicht voor MRP-procedures

Op 1 januari 2018 wordt het eCTD-formaat ook verplicht voor variaties van geneesmiddelen voor menselijk gebruik via de wederzijdse erkenningsprocedure (MRP).

Terugroeping LANSOYL PARAFFINE

Als voorzorgsmaatregel roept de farmaceutische firma Johnson & Johnson in samenspraak met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) vrijwillig twee loten LANSOYL PARAFFINE terug. Een consument had twee stukjes glas in een pot aangetroffen.

Het FAGG publiceert het jubileummagazine 2007-2017

Uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten, al 10 jaar ONZE ZORG

Het FAGG speelt een rol in de RIZIV-procedure voor de verlenging van de uitsluiting op de omzetcijferheffing voor weesgeneesmiddelen

Het FAGG speelt een rol in de RIZIV-procedure voor de verlenging van de uitsluiting op de omzetcijferheffing voor weesgeneesmiddelen

Symposium over biologische geneesmiddelen in België - 8 februari 2018

Vertrouwen in het gebruik van biologische en biosimilaire geneesmiddelen in België versterken

Flash VIG-news: VALPROAAT: onvoldoende kennis van het educatief materiaal

Het FAGG heeft kennis genomen van de resultaten van een bevraging uitgevoerd door een studente van de universiteit van Antwerpen (UAntwerpen) in het kader van haar eindwerk1. Deze bevraging over de bijwerkingen en de veiligheid van anti-epileptica focuste onder andere op de huidige problematiek rond het gebruik van valproaat tijdens de zwangerschap.

Publicatie van het bijgewerkte CTFG Q&A-document over Reference Safety Information (RSI)

Het Q&A-RSI document geeft bijgewerkte informatie van de RSI-vereisten gebaseerd op de opgedane ervaring sinds 2013.

Autocontrole en administratieve vereenvoudiging voor de sector van de medische hulpmiddelen

Op 17 december 2017 is het koninklijk besluit betreffende de notificatie van een contactpunt materiovigilantie en de registratie van de distributeurs en uitvoerders van medische hulpmiddelen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 7 december 2017), in werking getreden.

PRAC november 2017 - einde van de herevaluatie van tabletten met gereguleerde afgifte die paracetamol bevatten en start van twee nieuwe arbitrageprocedures voor Xofigo en Esmya.

Tijdens de bijeenkomst van november 2017 heeft het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC of Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA of European Medicines Agency) de herevaluatie van tabletten met gereguleerde afgifte die paracetamol bevatten afgerond. Het PRAC heeft ook twee nieuwe arbitrageprocedures opgestart voor Xofigo en Esmya.

1-10 van 78 resultat(en)