Tecentriq

Werkzame stof

Atezolizumab

Houder

Roche

Status

Gesloten

Indicatie

Eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde triple negatieve, PD-L1 positieve borstknaker, in combinatie met nab-paclitaxel.

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

01/04/2021

Laatste update op 13/04/2021