olipudase alfa

Werkzame stof     olipudase alfa
Houder     Sanofi
Status Lopend
Indicatie zure sfingomyelinasedeficiëntie voor patiënten die hebben deelgenomen aan de klinische onderzoeken DFI-12712-ASCEND of LTS-13632 en deze hebben verlaten
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 29/09/2021

 

Laatste update op 21/10/2021