Omzendbrieven en algemene informatie betreffende de grondstoffen

De omzendbrieven hebben tot doel het K.B. van 19/12/1997 te verduidelijken. Ze zijn gericht hetzij tot de officina-apothekers, hetzij tot de leveranciers van grondstoffen. Met de leveranciers van grondstoffen worden hier de verdelers, fabrikanten en/of invoerders bedoeld.   

Deze rubriek bevat informatie over specifieke aandachtspunten betreffende de grondstoffen, bestemd voor elke gebruiker.

Laatste update op 14/07/2016