Opdivo + Yervoy

Werkzame stof nivolumab + ipilimumab
Houder     BMS
Status Lopend
Indicatie Behandeling van volwassen patiënten met inoperabel kwaadaardig pleural mesothelioom die progressive vertoont na ten minste één behandelingslijn, waaronder een op platina gebaseerde doublet chemotherapie
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 07/10/2022

 

Laatste update op 07/10/2022