Sociale media

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten gebruikt de volgende officiële sociale mediakanalen:

Berichten en informatie die worden gedeeld en/of uitgewisseld door gebruikers geven hun persoonlijke opvattingen weer en niet het officiële standpunt van het FAGG.

Wij vestigen de aandacht van de gebruikers op het respect voor de persoonlijke levenssfeer en de wetgeving inzake auteursrechten.

We behouden ons het recht om berichten te verwijderen waarvan de inhoud een volgend karakter heeft:

  • obscene of vulgaire boodschappen,
  • racistisch taalgebruik,
  • religieuze boodschappen,
  • persoonlijke aanvallen, beledigingen, pesten of intimidatie,
  • boodschappen en materiaal in strijd met het auteursrecht,
  • commerciële boodschappen of spam,
  • vertrouwelijke informatie van het FAGG.

Het niet-naleven van deze regels kan leiden tot uitsluiting van de sociale mediakanalen van het FAGG.

 

Laatste update op 01/12/2023