Partners die financieel worden gesteund door het FAGG

BCFI

CBIP BCFI

De vzw Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) wordt gesubsidieerd en logistiek ondersteund door het FAGG en publiceert het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium, de Folia Pharmacotherapeutica en de Transparantiefiches. Deze publicaties worden gratis verstuurd naar de artsen, apothekers en tandartsen.

Het doel van het BCFI is het rationeel gebruik van geneesmiddelen bevorderen. Daarom is het essentieel dat de gezondheidszorgbeoefenaars kunnen steunen op objectieve, recente en gemakkelijk toegankelijke informatie, uitgewerkt met respect voor het principe van op evidentie gebaseerde geneeskunde.

Meer informatie op www.bcfi.be.

 

AMCRA

AMCRA

De vzw Amcra wordt gesubsidieerd door het FAGG en formuleert adviezen, communiceert deze op een neutrale en objectieve manier, en sensibiliseert om tot een rationele vermindering te komen van het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde in België.

Het doel van Amcra is het bereiken van een duurzaam antibioticabeleid om de volksgezondheid, de dierengezondheid en het dierenwelzijn te vrijwaren.

Meer informatie op www.amcra.be.

 

Laatste update op 01/12/2023