Engagementen van de federale administraties

Mains_engagements  Engagementen van het FAGG   

 

Transparantie

Cercle_humain_Flêches

Via onze website, sociale media en digitale toepassingen garanderen we de transparantie van: 

 • informatie 
 • diensten 
 • procedures 

U kunt rekenen op transparantie over: 

 • de stappen van de procedures
 • de duur ervan
Kwaliteit van de informatie - Duidelijkheid van de teksten

Document_OK

Onze informatie: 

 • is correct 
 • is betrouwbaar  
 • wordt regelmatig bijgewerkt 

Ons taalgebruik is: 

 • duidelijk 
 • precies 
 • begrijpelijk 

Ambtenaren worden opgeleid op het gebied van de leesbaarheid van hun teksten.
 

 

Termijnen

delais

De termijnen worden altijd meegedeeld:

 • de termijnen die zijn vastgelegd in de wetgeving 
 • andere termijnen 

Indien een termijn wordt verlengd (door een onvoorziene omstandigheid), wordt de nieuwe termijn meegedeeld. 
U kunt altijd nagaan welke termijn voor u van toepassing is.

 

Beschikbaarheid

Disponibilite

U heeft de mogelijkheid om iemand te contacteren voor:

 • vragen 
 • de opvolging van een dossier 

Contact 

 • Telefoon 
  • +32 2 528 44 80 (normaal tarief)  
  • Elke werkdag  
  • Van 8 uur tot 13 uur
 • e-mail: welcome@fagg.be 
 • Brief 
  Adres: Galileelaan 5/03,
  1210 BRUSSEL

De procedures zijn automatisch waar mogelijk: u hoeft dus zelf niets te doen.

Onze diensten zijn hoofdzakelijk digitaal.
U heeft er toegang toe:

 • 24u op 24
 • 7 dagen op 7 

We stellen uw gebruiksgemak voorop bij de ontwikkeling van onze online toepassingen.
We bieden ondersteuning bij het gebruik van onze digitale toepassingen.

We luisteren naar uw specifieke situatie. 

In de mate van het mogelijke antwoorden we via het kanaal dat u verkiest. 

We gebruiken gegevens die reeds beschikbaar zijn bij andere publieke diensten (volgens de Only Once-wetgeving). 

We verwijzen u door naar de bevoegde dienst indien uw verzoek niet onder onze bevoegdheid valt.

Onze diensten zijn steeds in evolutie. 
Uw feedback wordt gebruikt om de diensten te verbeteren.
 

 

Laatste update op 09/01/2024