Visie en ambitie

Centraal staan de zes sleutelelementen die de visie en de ambitie van het FAGG weergeven.

  • Erkend zijn op nationaal, Europees en wereldwijd niveau.
  • Ontwikkelen van partnerships met de gezondheidszorgsector.
  • Vervullen van de basistaken op een professionele manier.
  • Optimaal informeren van de bevolking.
  • Transversaliteit (samenwerking over de verschillende diensten heen) binnen de organisatie ontwikkelen.
  • Vertalen en installeren van een cultuur van lerende organisatie.

 

Laatste update op 01/12/2023