Waarden

De waarden die leven binnen het FAGG zijn zorgvuldig gekozen en vormen de leidraad doorheen onze dagelijkse activiteiten.

Integriteit

 • door op een eerlijke en transparante manier te werken;
 • door wantoestanden te herkennen en deze te verhelpen;
 • door onszelf uit te dagen om elke dag weer een voorbeeld te zijn.

Engagement

 • door ons op onze taken toe te leggen;
 • door te streven naar altijd betere competenties;
 • door onze verantwoordelijkheid op te nemen.

Aanpassingsvermogen

 • door onze doelstellingen na te streven rekening houdend met de veranderende context;
 • door aandacht te hebben voor de evoluties in onze bevoegdheidsdomeinen;
 • door open te staan voor verandering en hier op te reageren.

Teamspirit

 • door ons solidair op te stellen en ons verbonden te voelen in het gemeenschappelijk belang van de volksgezondheid;
 • door collega’s met raad en daad bij te staan;
 • door wederzijdse hulp en welwillendheid te tonen.

 

Laatste update op 01/12/2023