Presentaties

Bekijk hier de presentaties die werden gegeven op workshops en symposia bij het FAGG.

Symposium over samenwerken met en voor patiënten - 25 september 2018

- Patiëntenparticipatie in Nederland - Annemiek van Rensen (PGO-support, CBG)

- Patiëntenvertegenwoordiging op Europees niveau - Romain Alderweireldt (Association Belge du Syndrome de Marfan), Luc Matthysen (de Patiëntenvereniging Pulmonale Hypertensie vzw), Charissa Frank (Vlaamse Vereniging voor Erfelijke Bindweefselaandoeningen vzw)

- Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CGH) en patiëntenvertegenwoordiging, de opgedane ervaring - Alain Bourda, Nationaal Intermutualistisch College (NIC), en Martine Van Hecke, Test-Aankoop, en van de leden van de CGH door de voorzitter, Dieter Deforce, UGent

- Betrokkenheid van de patiënt in het evalueren van de geïnformeerde toestemming (informed consent form) - Martine Delchambre, LUSS en Albert Counet (patiëntvertegenwoordiger ethisch comité l’hôpital Erasme ULB), Katelijne Anciaux, Clinical Trial College (Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)

- Patient centricity in het FAGG: waar staan we vandaag - Greet Musch, FAGG en Olivier Christiaens, FAGG

- Betrokkenheid van de patiënt in de beoordeling van klinische proeven bij aanvragen voor wetenschappelijk advies. Voorstelling van het pilootproject van het FAGG - Christophe Lahorte, FAGG

- Betrokkenheid van de patiënt in de beoordeling van klinische proeven. Bevindingen pilootproject 1 - Marc van den Steen, Diabetes Liga

- Betrokkenheid van de patiënt in de beoordeling van klinische proeven. Bevindingen pilootproject 2 - Elise Lammertyn (Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose), Eva Schoeters (Rare Diseases Organisation Belgium vzw)

- Faciliteren van patiëntenparticipatie in België: van model naar de praktijk - Rosanne Janssens (KULeuven), Eline van Overbeeke (KULeuven), Mitchell Silva (EUPATI BE VZW)

- Concrete voorbeelden van impactvolle samenwerking met patiënten - door leden van pharma.be

- Vroege fase ontwikkeling en klinische proeven: evolutie over de voorbije jaren en een blik op de toekomst - Walter Janssens, FAGG

 

Vijfde Vigilantiedag - 29 maart 2018

- Inleiding AM – Hugues Malonne (FAGG)

- PRAC-arbitrageprocedures (referrals) valproaat en isotretinoïne – Sophie Goethals (FAGG)

- Sensibiliseringscampagne van het FAGG: "Een geneesmiddel nemen bij kinderwens, zwangerschap of borstvoeding?" – Jamila Hamdani (FAGG)

- Geneesmiddelen en zwangerschap – ervaringen van het CRAT – Elisabeth Elefant (CRAT)

- Inleiding farmacovigilantie geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik – Els Dewaele (FAGG)

- Antibioticaresistentie – Fabiana Dal Pozzo (AMCRA)

- Inleiding PM – Hugues Malonne (FAGG)

- Met borstimplantaten geassocieerde ALCL – Albert De Mey (CHU Brugmann), Kelly Decaluwé (FAGG)

- Materiovigilantie tijdens inspecties van Notified Bodies en fabrikanten van medical devices – Katrien Martens (FAGG)

- In-vitro diagnostica en Periodic Safety Update Reports (PSUR) – Jeroen Poels (FAGG)

 

Informatiesessies rond de nieuwe financieringswet voor het FAGG 26.02.2018 en 28.02.2018

Algemene presentatie - Meer informatie over de nieuwe financieringswet en voorbeelden

 

Symposium Biologische geneesmiddelen in België - 08.02.2018

- Regulation of Biosimilars & success factors for uptake in clinical practice - Steinar Madsen, Norwegian Medicines Agency

- Convenant "Doorstart voor biosimilaire geneesmiddelen in België" & Terugbetaling van deze geneesmiddelen - Joël Daems, RIZIV

- Beleid rond biosimilars in Nederland - Arnold Vulto, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam

- Ervaring en visie van voorschrijvers - Liese Barbier, KULeuven - Jacques De Grève, Belgian Society for Medical Oncology - Patrick Vankrunkelsven, Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine

- Ervaring en visie van patiëntenorganisaties - Sophie Ingels, LUSS en Antoinette Romeo, GIPSO - Christophe De Block, Diabetes liga - Jean Blondeel, Hodgkin en non-hodgkin vzw

- Ervaring en visie van zorgverstrekkers - Liesbeth Moortgat, European Specialist Nurses Organisations - Lieven Zwaenepoel, APB - Barbara Claus, Belgische Vereniging voor Ziekenhuisapothekers

 

Archief

Laatste update op 07/11/2018