Inleiding

Om patiënten beter te informeren over medische hulpmiddelen, creëerde het FAGG de onderstaande informatietabbladen.

Inderdaad, het schandaal rond de PIP-implantaten toonde aan dat de informatie die ter beschikking van de patiënten wordt gesteld, niet optimaal en/of erg moeilijk te vinden was. Wat is een medisch hulpmiddel? Wat zijn de verschillende soorten medische hulpmiddelen? Wie komt er allemaal tussen in de afzetketen? Wat gebeurt er in geval van problemen? Allemaal vragen waarmee we vaak geconfronteerd worden.

Het doel van onze informatietabbladen is ook om de patiënt bewust te maken van de cruciale rol die hij zelf speelt.  Want ook hij kan iets doen wanneer een medisch hulpmiddel hem niet conform lijkt of niet naar behoren lijkt te werken. Iedereen kan zijn bevindingen melden, hetzij rechtstreeks aan het FAGG of aan zijn arts.

Veiligheid is een zaak van iedereen!

Laatste update op 16/12/2020