Rinvoq

Werkzame stof     updacitinib
Houder     AbbVie Belgium sa/nv
Status Lopend
Indicatie Behandeling van volwassen patiënten met actieve ziekte van Crohn die geen andere geschikte behandelingsoptie hebben en niet in aanmerking komen voor deelname aan een klinische studie voor hun ernstige of levensbedreigende aandoening 
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 27/02/2023

 

Laatste update op 27/11/2023